nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

16.02.2017 Buurt haalt neus op voor 9.000 biokippen

Op de grens van Eine en Mullem, vlakbij Oudenaarde, wil het pluimveebedrijf van de familie Albers-Dochy een extra stal bouwen en een loopweide aanleggen voor 9.000 biokippen. In de buurt rijst echter bezwaar en wordt gevreesd voor geurhinder en stof. "Wij doen grote inspanningen om de hinder te beperken", zo reageert bedrijfsleider Geert Albers, die zich sterk maakt dat de nieuwe stal net voor minder overlast gaat zorgen. 

Het is nog maar enkele weken geleden dat Boerenbond het protest tegen de bouw van een stal voor 4.800 biologische vleeskippen aangreep om andermaal de aandacht te vestigen op de vergunningsproblematiek in het dichtbevolkte Vlaanderen. In Oudenaarde wordt het bedrijf van Geert Albers met een gelijkaardige problematiek geconfronteerd. Plannen om een nieuwe stal voor 9.000 biokippen te bouwen, stoten er op protest van de buren. Momenteel staan op het bedrijf twee stallen, samen goed voor een capaciteit van 150.000 leghennen.

Het bedrijf diende bij het stadsbestuur van Oudenaarde een milieu- en bouwvergunningsaanvraag in voor de bouw van een bijkomende stal van 12 bij 65 meter en een ruim vier hectare grote uitloopweide. Gezien in de nieuwe exploitatie eieren op een biologische manier worden geproduceerd, wordt de nieuwe stal niet aan de bestaande gebouwd, maar moet een buffer van tien meter voorzien worden. De kippen krijgen in de stal vrije uitloop naar de aanpalende weide, die met groen wordt ingericht.

"Het bedrijf veroorzaakt nu al flink wat overlast", aldus het buurtcomité. "Het gaat vooral om geurhinder en stof. Je ziet de stofwolken dikwijls zo uit de verluchting van de stallen naar buiten komen. Nog eens 9.000 kippen erbij, die op een weide lopen te kakelen, dat lijkt ons geen leuk vooruitzicht. "Weten de klagers wel goed waarover dit gaat?", repliceert Geert Albers. "Ik ga niet ontkennen dat er rond ons bedrijf, vooral bij vochtig en windstil weer, eens een geurtje kan hangen. Maar wij doen grote inspanningen om de hinder te beperken.”

Volgens Albers zullen de nieuwe plannen net voor minder overlast zorgen. "Kippen lopen de stal vrij in en uit en kunnen op een heel grote weide lopen. Tenzij je het gekakel van een kip niet kan verdragen, kan je dit toch moeilijk als grote hinder beschouwen. Maar ik vrees dat mensen die niet goed ingelicht zijn, nu anderen opstoken."

Bron: Het Laatste Nieuws

Volg VILT ook via