nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

06.03.2015 Cacaosector is aan grondige hervorming toe

Ondanks alle inspanningen in de cacaosector via allerhande duurzaamheidslabels leven heel wat cacaoboeren nog steeds in extreme armoede. Dat blijkt uit de Cacaobarometer 2015, een initiatief van een collectief Europese ngo’s en vakbonden. De productieketen wordt steeds meer gedomineerd door een kleine groep grote bedrijven en bestaande initiatieven zijn niet voldoende om het tij te keren, zo klinkt het. Bindende sectorafspraken, een hogere chocoladeprijs of een heus cacaofonds dat herverdeling moet bevorderen zouden de cacaoboer meer ademruimte kunnen geven.

De premies die cacaoboeren krijgen via duurzaamheidslabels als Fair Trade, Utz Certified of Rainforest Alliance zijn geen garantie voor een eerlijk inkomen voor cacaoboeren. Meer nog, heel wat cacaoboeren zijn vaak straatarme, ongeletterde en ondervoede Afrikaanse boeren, die hun kost proberen te winnen op een kleinschalige boerderij waar vaak ook kinderen aan de slag zijn. Dat staat in de Cacaobarometer 2015, een uitgebreid rapport over de stand van zaken in de cacaosector.

Toch is het niet zo dat de machtsconcentratie in de cacaoketen en de machtspositie van reuzen als Nestlé, Barry Callebaut of Mondelez ten koste van de kleine boeren gaat. De winstmarge in de waardeketen is nergens overdreven groot, zo blijkt. "Alleen internationale dialoog kan een oplossing bieden", zo klinkt het. De overheid zou hier zijn steentje kunnen bijdragen, zo stelt het rapport.

Een mogelijke oplossing is een cacaofonds dat gevoed wordt via een heffing op cacao. De opbrengst zou geherinvesteerd kunnen worden in de gemeenschappen van kleine boeren. "Maar de kern van het probleem is dat cacaoboeren geen stem hebben in het debat", aldus Marieke Poissonnier van Oxfam-Wereldwinkels. "Er is nood aan een model waar een leefbaar inkomen voor een cacaoboer opnieuw mogelijk is, een inkomen dat in basisbehoeftes kan voorzien."

Meer info: Cacaobarometer 2015

Bron: eigen verslaggeving

Volg VILT ook via