nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

03.06.2020 Captatieverbod in IJzerbekken opnieuw versoepeld

Het captatieverbod voor het IJzerbekken dat de West-Vlaamse provinciegouverneur Carl Decaluwé op 25 mei afkondigde, wordt opnieuw opgeheven. “Door technische ingrepen is er nu in enkele deelgebieden van het IJzerbekken enigszins voldoende watervoorraad opgebouwd. Vanaf nu is een verstandige waterinname op aangeduide locaties mogelijk. Maar zorgzaam omgaan met water blijft echter wel de boodschap ”, aldus de gouverneur.

Nadat het peil van de IJzer zakte onder de kritische grens van 2,9 meter kondigde de gouverneur na het Hemelvaartweekend een bijkomend oppompverbod af voor deze waterloop. “Dankzij technische ingrepen kreeg het IJzerbekken ondertussen bijkomende bevoorrading via het kanaal Plassendale-Nieuwpoort. Samen met de goede opvolging van het captatieverbod is het peil van de IJzer intussen gestabiliseerd tot ongeveer 3 meter waardoor we het captatieverbod voor deze stroom wordt opgeheven”, legt Decaluwé uit.

De gouverneur erkent dat een aantal gewassen zoals bloemkolen dringend beregening op het veld nodig hebben. “Aan de bufferbekkens en de RWZI’s van Aquafin in de Westhoek staan de landbouwers nu bij momenten in de rij om water te tappen. Dit leidt tot veel watertransporten. Met een aantal bijkomende captatielocaties binnen het IJzerbekken moet het mogelijk zijn deze druk te verlichten, luidt het.

Voor de ecologisch kwetsbare waterlopen in West-Vlaanderen blijft het verbod wel nog gelden. “Dit is absoluut noodzakelijk door het te lage waterpeil. Het blijft dus verboden om water op te pompen uit volgende gebieden: het Blankaartbekken, de afgesneden meanders van de Leie en de Schelde en de stroomgebieden van de Poperingevaart, de Kemmelbeek, de Handzamevaart, de Rivierbeek, de Herstbergebeek en de Bornebeek”, klinkt het.

In het poldergebied is de lokale waterpeilsituatie telkens verschillend. Er zijn locaties met nog steeds een te laag waterpeil om captatie toe te laten en met een toenemend verziltingsrisico. “Enkel drinkwater voor het vee op de weide is er nog mogelijk en dat mag niet in het gedrang komen”, meent Decaluwé.

Wie water wil oppompen in het poldergebied kan dit niet zomaar. Er is een verplichte vergunning noodzakelijk, afgeleverd door het polderbestuur. De polderbesturen bepalen zelf waar en onder welke voorwaarden er water kan worden gecapteerd uit de waterlopen in hun beheer. Ook houden ze strikt toezicht op de naleving.

De komende dagen is er een verhoogde kans op neerslag in West-Vlaanderen. “De aangekondigde regen zal onvoldoende zijn om het opgebouwde neerslagtekort weg te werken, maar de eigen strategische watervoorraden zullen wel weer aangevuld zijn”, laat de gouverneur weten. Toch roept hij op om spaarzaam te blijven omgaan met water. “Het kan niet de bedoeling zijn om binnen enkele dagen opnieuw een ruimer verbod te moeten afkondigen.”

Bron: eigen verslaggeving

Beeld: Wikipedia

Volg VILT ook via