nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

02.07.2019 Captatieverbod van kracht in 9 Antwerpse stroomgebieden

De Antwerpse gouverneur Cathy Berx heeft een tijdelijk captatieverbod afgekondigd in negen stroomgebieden in de provincie Antwerpen. Dat betekent dat er tot en met 29 juli geen water mag opgepompt worden om tuinen en velden te beregenen. “Door de aanhoudende droogte is het waterpeil in deze stroomgebieden kritisch laag. Een verbod is nodig om het (grond)watersysteem en de valleigebieden te beschermen want zij zijn zeer gevoelig voor de gevolgen van de droogte”, stelt de gouverneur.

Antwerpen is de eerste provincie die een nieuwe en gedifferentieerde aanpak hanteert om de droogteproblematiek voor de waterlopen te beheersen. In totaal heeft de provincie 15 kwetsbare stroomgebieden in beeld gebracht waar duurzaam water- en natuurbeheer een sneller captatieverbod vereisen. Voor negen van die 15 stroomgebieden heeft de gouverneur nu een captatieverbod uitgevaardigd. Het gaat om de stroomgebieden van de Laarse beek, Zwanebeek, Klein beek, Molenbeek, Tappelbeek, Delfte beek, Bosbeek, Rode Loop en het Merkske.

In deze gebieden mag geen water worden onttrokken uit de onbevaarbare waterlopen. Dit betekent onder meer dat er geen water mag opgepompt worden om akkers te irrigeren. Ook moeten visvijvers volledig afgekoppeld worden van deze waterlopen. Er worden wel een aantal uitzonderingen toegestaan. “Voor vee dat buiten staat, mag zeer uitzonderlijk drinkwater gecapteerd worden en voor aanmaakwater dat gebruikt wordt om gewasbeschermingsmiddelen te spuiten, mag ook beperkt water uit deze stroomgebieden opgepompt worden”, laat de gouverneur weten in een persbericht.

Met dit captatieverbod wil de provincie vermijden dat de waterkwantiteit en -kwaliteit in het gedrang komt en dat planten en beschermde dieren onherroepelijk worden aangetast door de extreme droogte. “Dit captatieverbod, dat voorlopig geldt tot 29 juli, is een uitzonderlijke maatregel”, vertelt gouverneur Berx. “De provincie is in haar taak als waterbeheerder vooral proactief bezig met het beheersen van de waterproblematiek door bijvoorbeeld waterlopen te hermeanderen, valleigebieden op te waarderen en overstromingsgebieden aan te leggen.”

De gouverneurs van de provincies Limburg, Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant en West-Vlaanderen laten weten dat in hun provincie een captatieverbod nog niet aan de orde is.

Meer informatie: Stand van zaken captatieverbod in Antwerpen

Bron: eigen verslaggeving

Beeld: provincie Antwerpen

Volg VILT ook via