nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

19.01.2018 Carnaval zonder tractoren voor de praalwagens?

Een enge interpretatie van tien jaar oude wetgeving door de politie dreigt stokken in de wielen te steken van tractoren die praalwagens trekken in carnaval- en andere stoeten. Veel carnavalsgroepen vrezen dat ze zonder chauffeur zullen vallen terwijl de festiviteiten voor de deur staan. Volgens de politie voldoen tractoren die ingeschreven zijn als landbouwvoertuig niet aan de definitie van een praalwagen die uitsluitend gebruikt wordt voor folkloristische manifestaties, slechts bij uitzondering op de openbare weg komt en niet harder dan 25 km per uur rijdt.

Dit carnavalseizoen lijkt alles volgens de letter van de wet te moeten verlopen. De wetgeving bepaalt sinds 2008 dat een rijbewijs B of G volstaat voor het besturen van praalwagens die slechts bij uitzondering op de openbare weg komen, met name voor folkloristische manifestaties. De praalwagen of het motorvoertuig dat de wagen sleept, mag wel niet sneller rijden dan 25 km per uur. De politie is van mening dat een tractor die ingeschreven is als landbouwvoertuig niet aan de definitie voldoet, zodat de uitzondering niet geldt. Politiekorpsen kondigen de strikte richtlijnen voor praalwagens af op hun websites.

Volgens Jeroen Bellings, secretaris van de Federatie van Europese Narren (FEN-Vlaanderen), hebben de carnavalsgroepen dat te danken aan een ijverige politieman uit Noord-Limburg. “Die deed vorig jaar een controle op rijbewijzen net voor de stoet in Sint-Huibrechts-Lille. Daarna zette hij zijn interpretatie van de regelgeving op papier. Die geldt vanaf nu voor heel Vlaanderen. In onze provincie is hierover recent overleg geweest met alle politiekorpsen en het Parket Limburg. Daar is die strenge regelgeving eenduidig vastgelegd”, vertelt Bellings in Het Belang van Limburg.

Namens de liefhebbers van carnaval betreurt hij dat: “Een boer die zijn land bewerkt heeft geen C-rijbewijs nodig en hoeft ook niet jaarlijks met zijn tractor naar de keuring. Maar vanaf nu zal hij dat wel moeten doen als hij de carnavalsvereniging een vriendendienst wil bewijzen. We zijn niet tegen veiligheid, maar alle regeltjes en verplichtingen bedreigen ons carnaval.” Boer&Tuinder, het ledenblad van Boerenbond, preciseert wat het rijbewijs betreft: “De bestuurder van een tractor die een praalwagen trekt, moet ofwel geboren zijn voor 1 oktober 1982 ofwel beschikken over een rijbewijs (B-E, C1-E of C-E) overeenkomstig met het gewicht en de maximaal toegelaten massa.”

Een rijbewijs B-E volstaat enkel indien de maximaal toegelaten massa (MTM) kleiner is dan 3,5 ton. De technische keuring dient in dit geval enkel bij de eerste indienstname. Voor zwaardere tractoren die een praalwagen trekken, is een rijbewijs van de categorie C1-E of C-E nodig, met een geldige medische keuring. Daarenboven dient de tractor jaarlijks of tweejaarlijks gekeurd te worden, naargelang de MTM. Personen  geboren voor oktober 1982 kunnen zoals hierboven gezegd voertuigen van categorie G besturen in kader van praalstoeten zonder enige vereiste qua rijbewijs. De verplichting met betrekking tot de keuring van het voertuig komt echter niet te vervallen.

Voor het gebruik van rode diesel stelt er zich geen probleem omdat Douane en Accijnzen toelaat dat rode diesel occasioneel gebruikt wordt tijdens folkloristische activiteiten. Ook op de weg er naar toe is rode diesel toegelaten. Om verzekeringstechnisch in orde te zijn, meldt een landbouwer die met zijn tractor deelneemt aan een carnavalsstoet dat best aan zijn verzekeringsmakelaar. Heel wat boerenzonen leveren als praalwagen-chauffeur een bijdrage aan het verenigingsleven in hun dorp zodat Boerenbond en Landelijke Gilden de zeer strikte interpretatie van de politiediensten betreuren. “Deze visie plaatst opnieuw vraagtekens bij een probleem dat circa tien jaar geleden opgelost werd met de invoering van specifieke wetgeving. Hopelijk kunnen de bevoegde ministers op korte termijn klaarheid scheppen.”

Bron: Het Belang van Limburg/Boer&Tuinder/eigen verslag

Beeld: Tractor Kerst Run 2017

Volg VILT ook via