nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

28.08.2019 ChickenBoy wordt de beste vriend van vleeskippenhouders

Een groot deel van het werk van een vleeskippenhouder bestaat uit monitoring, erop toezien dat de kippen niets tekortkomen en lekker in hun vel zitten. Een makkie, zou je denken, tot je beseft dat er 40.000 kippen in één stal zitten en er soms meerdere van die stallen op één bedrijf zijn. Wie kan sneller dan de boer in de gaten hebben dat de drinknippels niet werken of de kippen op het punt staan ziek te worden? Daar moet je ‘ChickenBoy’ voor heten. Die leuke naam bedachten de oprichters van Faromatics, vijf specialisten in precision livestock farming waaronder twee Leuvenaars. Zij presenteerden vorig jaar op de grote veehouderijbeurs Eurotiers in Hannover hun robot. Compleet uitgerust met sensoren waakt de ChickenBoy over het welzijn van de kippen terwijl hij, aangedreven door een batterij, rustig rondjes in de stal draait via een rail aan het plafond.

Bij precisielandbouw denk je spontaan aan een tractor met GPS-uitrusting, en in tweede instantie wellicht aan een melkrobot. Ofwel had je een drone in gedachten want dit vliegend tuig wordt grote mogelijkheden toegedicht in de landbouw. Onder meer landbouwonderzoeksinstituut ILVO en een aantal praktijkcentra (o.a. Inagro en Proefcentrum Fruitteelt) maken er al gebruik van. Wedden dat je nog niet gehoord had van de ChickenBoy? Achter de leutige naam gaat een robot van Belgisch-Spaanse makelij schuil die ingezet wordt in vleeskippenstallen om het welzijn van de dieren op te volgen. Via een rail aan het plafond beweegt de robot zich voort in de stal om non-stop de kippen, de apparatuur voor drinkwater- en voederverstrekking en omgevingsparameters zoals de temperatuur in de gaten te houden.

In een braadkippenstal kunnen de drink- en voederbakken met een lier omhoog getrokken worden wanneer de stal gereinigd moet worden in afwachting van nieuwe kuikens. Aan het plafond is nog plaats voor de rail van de ChickenBoy. De robot is rijkelijk voorzien van sensoren, waarvan drie RGB-kleursensoren en drie infraroodcamera’s. “De robot hangt vlak boven de kuikens en kan dankzij het railsysteem de hele stal monitoren”, zegt mede-oprichter Maurice Mergeay van Faromatics België, dat verantwoordelijk is voor de verkoop van de robotten in de Benelux en Frankrijk. “In een stal van 25 bij 100 meter zijn er acht banen met voederbakken en drinkwaternippels. Daar hangen we een eenvoudig railsysteem tussen. De robot maakt een baan van 100 meter lang en draait dan 180 graden. Op iets meer dan twee uur tijd doorkruist hij de volledige stal, daarna herlaadt de batterij 30 minuten en start de ChickenBoy opnieuw. Zo gaat dat acht keer per dag.”

Momenteel zijn er al zes van dergelijke robots aan het proefdraaien op pluimveebedrijven in Nederland, Frankrijk, Engeland en Spanje. Meerdere bijkomende exemplaren zijn in bestelling bij ‘early adaptors’. De commerciële interesse komt nu vooral van grote integratoren, onder andere in Spanje. De hoofdzetel van Faromatics is gevestigd in Barcelona, maar de uitvalsbasis voor de Benelux en Frankrijk is Leuven. Daar liggen de roots van twee van de vijf oprichters: Maurice Mergeay en Johan Van den Bossche.

“Een eerste testexemplaar van de ChickenBoy liep over de grond, maar dat maakte de kippen nerveus. Ondertussen is de robot aan zijn derde verbeterde versie toe”, vertelt Mergeay aan VILT. Nu de ChickenBoy geruisloos door de stal ‘zweeft’, hebben de kippen er geen last van dat ze 24 uur per dag nauwlettend in de gaten worden gehouden. Mergeay: “Naast de temperatuur meet de robot ook de luchtvochtigheid en luchtsnelheid, het CO2-gehalte en met een extra sensor binnenkort ook het ammoniakgehalte in de stallucht. De infraroodcamera’s detecteren dode kippen. Kapotte drinknippels hebben een andere temperatuur dan werkzame, dus kunnen we die er ook uit halen. De robot is verder waakzaam voor het morsen van water want nat strooisel geeft pootproblemen. De volgende stap waar we mee bezig zijn, is een algoritme voor analyse van de uitwerpselen. Uitwerpselen van een kip kunnen een ziekte-uitbraak vroegtijdig opsporen. Scheelt er iets, dan krijgt de pluimveehouder een alarm op zijn gsm zodat hij niet de ganse dag aan een scherm gekluisterd zit.”

Bron: eigen verslaggeving / Pluimveeweb.nl

Beeld: Faromatics

Volg VILT ook via