nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

08.10.2019 Chickenstress onderzoekt triggers bij leghennen

De komende vier jaar starten 16 Europese onderzoekscentra, waaronder ILVO, een grootschalig onderzoek om de oorzaken en gevolgen van stress bij legkippen, in al hun levensfasen, in kaart te brengen. Sinds 2012 legt de EU een verbod op legbatterijen op maar het doel, dierenwelzijn verhogen, is gedeeltelijk voorbijgeschoten. Onderzoek moet onder meer uitwijzen welke vernieuwde productiesystemen haalbaar en optimaal zijn voor het dierenwelzijn. Projectcoördinator Tom Smulders van Newcastle University (VK): “Na de afschaffing van de legbatterij ontdekten we in de alternatieve productiesystemen onverwacht nieuwe, ernstige dierenwelzijnsproblemen. Die willen we nu heel breed aanpakken. De burger vraagt naar de best mogelijke levensomstandigheden voor kippen.”
Scharrelstallen of systemen met vrije uitloop zijn geen garantie voor het welzijn van de dieren. Studies toonden aan dat hennen pijnlijke borstbeenbreuken oplopen, ziek worden bij het buitenlopen, aan kannibalisme doen of elkaars veren pikken. Dat laatste kost een bedrijf gemakkelijk 5 procent meer vroegtijdige sterfte. Gezonde hennen leggen dan weer meer en grotere eieren en consumeren minder voeder en water. “Het is dus duidelijk dat verbeterd kippenwelzijn kan leiden tot minder productieverliezen”, zegt Frank Tuytens (ILVO). “Daarom hebben we oplossingen nodig die ervoor zorgen dat Europa zijn voorsprong behoudt op vlak van verbeterd dierenwelzijn.”
 
Hoe wordt de stressrespons gereguleerd in het vogelbrein? Dat is de centrale vraag waarop het project Chickenstress, via een aantal doctoraten, een antwoord wil op bieden. En hoe de genetica, de vroege leefomgeving, en de huidige leefomgeving van de legkip haar chronische stress kan reduceren. ILVO neemt daarbij het werkpakket ’factor leefomgeving, toegespitst op vrije uitloop-kippen’ voor zijn rekening: In welke mate bestaan er correlaties tussen enerzijds de omstandigheden tijdens het uitbroeden van de eieren en tijdens de eerste opfokfase van de kuikens en anderzijds het uiteindelijk gebruik van de buitenzone en het dierenwelzijn van de kip? En kunnen we aan de hand van neurobiologische merkers meten hoe zowel vroege als latere levensomstandigheden de stressbestendigheid van de kip beïnvloeden?
 
Het ChickenStress European Training Network (ETN) wil voor en met de eierproducenten de best mogelijke dierenwelzijns-standaarden uitwerken. De experts gaan samen aan het werk met vier grote spelers uit de pluimvee-industrie, waaronder Hendrix Genetics en Vencomatic. “De volledige levenscyclus van de eierproductie komt aan bod”, aldus Smulders. “Op die manier garanderen we dat er ook concreet bruikbare kennis ontstaat, die niet enkel binnen de academische wereld blijft maar die ook de industrie, de overheidsinstellingen en het grote publiek bereikt.”

Bron: Eigen verslaggeving

Beeld: ILVO

Volg VILT ook via