nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

12.05.2017 Christelijke erediensten mengen zich in slacht-debat

De vertegenwoordigers van de erkende christelijke erediensten, onder hen ook kardinaal Jozef De Kesel, vragen respect voor het fundamentele recht op godsdienstvrijheid, nu er in beide landsdelen een verbod op onverdoofd slachten op komst is. Ze stellen dat de kritiek op onverdoofd slachten "geen dekmantel mag vormen voor een discours van misprijzen voor de levenswijze en spijswetten van onze joodse en islamitische medeburgers".

In Vlaanderen heeft de politieke meerderheid een voorstel van decreet klaar rond onverdoofd slachten. Dat wordt nog voor het reces in het parlement behandeld, om een verbod vanaf 1 januari 2019 mogelijk te maken. Het Waals Parlement heeft vorige week in de commissie Leefmilieu gestemd voor een verbod op ritueel onverdoofd slachten vanaf 1 september 2019.

In een gezamenlijk persbericht merken de vertegenwoordigers van de erkende christelijke erediensten in België op dat er naast het ritueel slachten "nog heel wat andere problematische punten zijn in de voedingsindustrie en de vleesverwerkende nijverheid die, gezien de schaal ervan, minstens evenveel prioriteit verdienen".

"Wij vragen dat politici en beleidsmakers de verzuchtingen van de betrokken erediensten ernstig nemen en procedures uitwerken die hygiëne, volksgezondheid en dierenwelzijn zo goed mogelijk verzoenen met het fundamentele recht op godsdienstvrijheid", zo besluiten de vertegenwoordigers.

Bron: Belga

Volg VILT ook via