nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

02.03.2016 Circulaire economie krijgt politiek forum

De leden van de commissie Economie van het Vlaams Parlement starten donderdag met de bespreking van de conceptnota van Open Vld’er Willem-Frederik Schiltz over de omvorming van onze lineaire economie naar een circulaire economie. Wouter Van Besien (Groen) licht een gelijkaardige conceptnota toe. Later volgt nog een hoorzitting met experts hierover. Schiltz heeft in zijn conceptnota voorstellen geformuleerd voor elke Vlaamse minister. Hij trekt de transitie naar een circulaire economie bijvoorbeeld door naar het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen: “Organiseer het ruimtegebruik met oog voor samenwerkingen tussen bedrijven en voor de uitwisseling van grond- en afvalstoffen en energie.”

We verbruiken en vervuilen meer dan onze planeet kan dragen. Daarmee zijn we samen verantwoordelijk voor de klimaatopwarming en dreigt economische vooruitgang stil te vallen. Als we welvaart willen blijven creëren, is het hoog tijd voor actie en maatregelen. Een antwoord op deze uitdaging ligt in het veranderen van ons economisch systeem: van lineair (ontginnen, verwerken, verbruiken, weggooien) naar circulair (recycleren, herwerken,...). Vlaams parlementslid Willem-Frederik Schiltz (Open Vld) formuleert in een conceptnota concrete voorstellen om de transitie naar een circulaire economie te starten.

In een circulaire economie kennen grondstoffen een langer en kwalitatiever leven. Het is een economie waarin groei gerealiseerd wordt door waardebehoud en -creatie, waarin korte levenscycli van producten vervangen worden door hergebruik maar ook door duurzamere businessmodellen in bedrijven en bij de overheid. De conceptnota die in de commissie Economie besproken wordt, is het resultaat van een participatief proces. Afgelopen najaar is de eerste versie van de nota op de website van Schiltz geplaatst. Bezoekers van de website konden alinea per alinea opmerkingen maken. De ingediende conceptnota is mede dankzij hun input tot stand gekomen. Schiltz: “Een duurzame economie en maatschappij is een uitdaging voor ons allemaal, daarom heb ik iedereen de kans gegeven om mee te denken”.

Elke minister uit de Vlaamse regering vindt in de conceptnota een aantal voorstellen. Schiltz wil bijvoorbeeld het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen inschakelen in de circulaire economie. “De Vlaamse overheid moet er voor zorgen dat het ruimtegebruik zo efficiënt mogelijk georganiseerd is. Mik daarbij op samenwerking tussen bedrijven en uitwisseling van grond- en afvalstoffen alsook energie. Burgers moeten de mogelijkheid krijgen om te participeren aan een energietransitie. Het ruimtegebruik in Vlaanderen moet goed afgewogen worden zodat natuur, landbouw en industrie geen antagonisten zijn, maar complementair worden.”

Ook vermeldenswaard is zijn pleidooi om de bestaande regelgeving te verbeteren. “Wettelijke barrières voor het gebruik van secundaire grondstoffen moeten weggenomen worden. Het decretaal kader bevat vandaag hinderpalen die om te beginnen een eenvoudig onderzoek naar de toepassing van secundaire grondstoffen bemoeilijken. Het voorbeeld ‘meststoffen’ behoeft geen verdere uitleg. Schiltz klaagt aan dat het inzetten van een afvalstof als secundaire grondstof op het niveau van vergunningen een extra administratieve belasting betekent ten opzichte van de primaire grondstof terwijl dit op vlak van perceptie een wereld van verschil maakt. Hij stelt voor dat er een flexibel en stimulerend kader gecreëerd wordt zonder in te boeten op milieubescherming.

Meer info: conceptnota circulaire economie

Bron: eigen verslaggeving

Volg VILT ook via