nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

09.12.2019 CO2-uitstoot landbouw moet 25 pct lager tegen 2030

Waar de Vlaamse regering er vrijdag niet in slaagde om een akkoord te bereiken over het Vlaams Energie- en Klimaatplan, is de kogel nu toch door de kerk. In de periode 2021-2030 wil de regering 32,6 procent minder CO2 uitstoten. Dat is minder dan de oorspronkelijke doelstelling van 35 procent. De landbouwsector moet in diezelfde periode zijn broeikasgasuitstoot met een kwart verminderen. Het plan bevat in totaal 350 maatregelen. De bijkomende realisatie van 10.000 hectare bos is daar één van.

De Vlaamse regering had het klimaatplan eigenlijk vorige vrijdag willen afkloppen, maar de geplande persconferentie werd toen op het laatste moment afgeblazen. Een en ander moest afgelopen weekend nog worden doorgerekend. De ministers geraakten er maandagochtend dan vlot uit zodat Vlaams minister van Omgeving en Energie Zuhal Demir (N-VA) dan toch met een akkoord op zak kan vertrekken naar de VN-klimaatconferentie in Madrid.

In de huidige plannen is sprake van een uitstootvermindering van 32,6 procent. “Het initiële doel van 35 procent broeikasgasreductie tegen 2030 blijft”, verzekerde minister-president Jan Jambon, “maar de regering rekent de komende tien jaar op allerlei innovaties als zelfrijdende elektrische auto's of geothermische vernieuwingen om het gat dicht te fietsen. Ook federale en Europese maatregelen en bijkomende winsten uit de circulaire economie moeten de kloof helpen dichten.”

Op het uitgewerkte plan van 350 maatregelen is het nog heel even wachten, maar verschillende vakministers lichtten maandagochtend wel al enkele concrete initiatieven toe. Zo gaat de maximumsnelheid op de Brusselse ring naar 100 kilometer per uur en moet de landbouw tegen 2030 een kwart minder CO2 uitstoten. In een tweet van Vlaams landbouwminister Hilde Crevits moet dit vooral gerealiseerd worden door te mikken op meer energie-efficiëntie en op methaanreductie.

Het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO) heeft al een tijdje een Expertisecentrum Landbouw en Klimaat. Dat doet onder meer onderzoek naar de vermindering van methaanuitstoot door koeien. In proefopstelling is het mogelijk om de methaanuitstoot per liter melk met een derde te verminderen door middel van een aangepast voederrantsoen, de toevoeging van additieven om pensflora te beïnvloeden en een klimaatgunstiger bedrijfsmanagement. Eerder dit jaar ondertekenden partners uit de agrovoedingsketen het convenant Enterische emissies rundvee. Daarmee engageren zij zich om de enterische methaanemissies door rundvee te verminderen met 19 procent ten opzichte van 2005.

Een andere maatregel uit het Vlaams klimaatplan mikt op 10.000 hectare extra bos tegen 2030. “Een belofte die al vele jaren meegaat maar waar de Vlaamse regering werk van wil maken” , zei energie- en omgevingsminister Zuhal Demir. Huiseigenaars verplichten tot energierenovaties voor residentiële woningen wil de regering niet, maar ze wil hen wel een wortel voorhouden: wie vijf jaar na aankoop van een woning energetisch renoveert, zal tot 30.000 euro kunnen lenen aan 0 procent-tarief.

"Ambitieus, haalbaar en betaalbaar", noemt Vlaams minister van Omgeving en Energie Zuhal Demir (N-VA) de klimaatplannen. "De doelstelling blijft 35 procent tegen 2030, maar we doen dat zonder te raken aan de welvaart en de portemonnee van de Vlamingen. Met de 350 huidige maatregelen kunnen we morgen al aan het werk, de komende tien jaar rekenen we op technologische evoluties en innovaties om de kloof dicht te rijden."

De oppositie is niet te spreken over het Vlaamse klimaatplan. “Een tijdelijke verlaging van de doelstelling, dat bestaat niet. De kosten worden gewoon doorgeschoven. Dat ze hier een heel weekend moesten over nadenken, is vrij schrijnend”, zegt sp.a-parlementslid Bruno Tobback. Groen noemt het plan “geheel ondermaats”. “We maken van Vlaanderen een ecologisch ontwikkelingsland”, zegt fractieleider Björn Rzoska.

Ook milieuorganisaties Bond Beter Leefmilieu, WWF, Greenpeace, Natuurpunt en 11.11.11 zijn kritisch. Zij vinden dat de noodzakelijke structurele omslag om tot effectieve CO2-reducties te komen, ontbreekt in het klimaatplan. Wel zijn ze tevreden dat er “een duidelijke evolutie is in ambitie in de sectoren landbouw en natuur”. “De Vlaamse regering heeft begrepen dat samenwerken met de natuur een belangrijk onderdeel is van de klimaatstrategie. Al is het afwachten of er ook duidelijk budgetten komen die de natuurdoelen kunnen verankeren”, klinkt het.

Op vlak van landbouw zien de milieuorganisaties een beter evenwicht tussen dierlijke en plantaardige voeding als ambitie genoteerd staan in de tekst. “Maar de valkuil zit hem in de focus op technische oplossingen. Dergelijke systemen zijn in het verleden erg fraudegevoelig en moeilijk afdwingbaar gebleken. De omschakeling naar een meer agro-ecologisch landbouwmodel wordt vergeten”, luidt het. 

Tegen 31 december moet ons land bij de Europese Commissie een aangepast Energie- en Klimaatplan indienen. Ook het federale niveau moet de uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 met 35 procent verminderen. Brussel en Wallonië hadden al eerder een klimaatplan en mikken op een uitstootvermindering van 40 procent, Wallonië zelf op 55 procent.

Federaal minister van Energie Marie Christine Marghem (MR) laat weten tevreden te zijn dat nu ook Vlaanderen een eigen klimaatplan heeft. “Dat zal ons land in staat stellen een nationaal energie- en klimaatplan voor te leggen tegen eind dit jaar, zoals de Europese Commissie dat vraagt”, zegt ze.

In aanloop van de klimaattop hebben toplui van een reeks Europese multinationals een oproep gelanceerd voor meer klimaatambitie. Ze vragen dat de Europese Unie een voortrekkersrol zou spelen in de overgang naar CO2-neutraliteit. De oproep gaat uit van de Europese Corporate Leaders Group (CLG Europe), waarin bedrijven zitten als Ikea, Unilever, Coca-Cola European Partners, EDF en Iberdrola.

Concreet wordt aan de Europese Unie gevraagd om de klimaatdoelstellingen op te schroeven. Tegen 2030 zou ze moeten mikken op een uitstootvermindering van 55 procent, en ze zou moeten gaan voor CO2-neutraliteit tegen 2050. Die niveaus zijn volgens het VN-klimaatpanel IPCC nodig om de wereldwijde klimaatopwarming tot 1,5 graden te kunnen beperken.

De Europese Unie mikt momenteel op een uitstootvermindering van 40 procent tegen 2030. Maar de nieuwe Europese Commissie, voorgezeten door de Duitse Ursula von der Leyen, wil woensdag al een Europese 'Green Deal' op tafel leggen. Mogelijk raken de EU-lidstaten het tijdens de Europese top van 12 en 13 december al principieel eens over de doelstelling van CO2-neutraliteit tegen 2050. 

Bron: Belga/eigen verslaggeving

Volg VILT ook via