nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

05.04.2019 Collin negeert Vlaamse kritiek op heropenen Gaumebossen

Vanaf zaterdag zal er in het zuiden van België zo'n 16.000 hectare bossen opnieuw vrijgegeven worden voor recreatie. Dat besliste Waals minister van Natuur en Bos René Collin. Na de ontdekking van Afrikaanse varkenspest waren de bossen in de Gaumestreek maandenlang afgesloten. “Een onbegrijpelijke beslissing”, reageert Vlaams landbouwminister Koen Van den Heuvel. “De flankerende maatregelen, zoals het informeren van toeristen over het verbod om van de wandelpaden af te wijken en meer controles op de naleving hiervan, zijn geen garantie dat het virus niet verder verspreid zal worden.”

Minister Collin zegt dat bij de eerste besmettingshaarden de epidemie zich momenteel in "de waakzaamheidsfase" bevindt. "In nauwe samenwerking met alle betrokken actoren, zoals het Voedselagentschap, experts van de Europese Commissie en de Luikse universiteit, is daarom beslist om de maatregelen te versoepelen en recreanten weer toe te laten.” De beslissing heeft een communautair kantje want de openstelling van de bossen is economisch belangrijk voor de Gaumestreek nu het toeristisch seizoen start. Het risico dat daarmee gepaard gaat, namelijk economische schade voor de varkenshouderij, is daarentegen vooral een Vlaamse aangelegenheid.

Een aantal gebieden, met name de bossen van Rulles, Neufchâteau en Chiny en die van Ardenne, de Meix-devant-Virton en du Grand Bois, blijft afgesloten. In de bossen die opnieuw toegankelijk worden, zijn er recent geen kadavers meer gevonden. Recreanten moeten er wel een aantal regels strikt naleven, op straffe van sancties. Zo moeten wandelaars op de paden blijven en hun dieren aan de leiband houden. Ook mountainbikers en ruiters moeten strikt op de paden blijven. Men mag niets plukken of meenemen, geen afval achterlaten en geen boerderij bezoeken tot 72 uur na een boswandeling. Er wordt ook aangeraden om schoenen en fietsen te desinfecteren met bleekwater. Kadavers van everzwijnen mogen onder geen beding worden aangeraakt en bij het zien ervan moet men het callcenter van het Waals gewest (1718) verwittigen.

Vlaams minister Koen Van den Heuvel werd donderdagavond formeel op de hoogte gebracht door zijn Waalse collega, maar kan zich niet vinden in diens beslissing. Diezelfde dag had Van den Heuvel er bij Collin nog op aangedrongen om de varkenssector niet aan nog meer risico’s bloot te stellen. “Als het virus zou overslaan naar wilde everzwijnen in Vlaanderen, dan zijn de gevolgen voor de varkenssector niet te overzien. Ik vind het onbegrijpelijk en onverantwoord dat men zulke risico’s neemt wetende dat het virus zich vandaag nog steeds verder verspreidt in de Waalse bossen. Het valt niet uit te sluiten dat het opnieuw openstellen van bepaalde bosgebieden voor een verdere verspreiding zorgt. Ik betreur deze beslissing ten zeerste en zal mij op basis van het nieuwe advies van het wetenschappelijk comité van het FAVV beraden over verdere stappen.”

Ook voor Boerenbond is de keuze aan Waalse zijde “onverantwoord en onbegrijpelijk” gezien het hoge besmettingsrisico van de Afrikaanse varkenspest. Voorzitter Sonja De Becker heeft het over het noodlot tarten, en dat net op een moment dat diplomatiek alle zeilen bijgezet worden om belangrijke exportmarkten te heropenen. “Wij eisen dat minister Collin alle flankerende maatregelen die het wetenschappelijk comité van het FAVV naar voor schuift volledig overneemt en oplegt.” Daarbij horen voor Boerenbond ook sensibiliseringsacties naar het grote publiek, en extra handhaving én sluitende controles op de naleving van de uitgevaardigde flankerende maatregelen.

Bron: eigen verslaggeving

Volg VILT ook via