nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

02.06.2019 Coloradokever aan gestage opmars bezig in Vlaanderen

De coloradakever is al een paar jaar aan een opmars bezig in Vlaanderen. Zeker vorige zomer werden ze in grote getale gespot op menig aardappelveld. Door de hete zomer en warme winter, maar ook doordat er vandaag gerichter wordt gesproeid waardoor de coloradokevers buiten schot blijven, wordt verwacht dat we ook komende zomer weer overspoeld zullen worden door de kevers. “Voor de aardappeltelers betekent dit minder goed nieuws, al valt de schade nog mee. Maar de overlast zal zich vooral bij de gewone burger situeren. Zij zullen plots een paar duizend kevers zien passeren door hun tuin”, klinkt het bij het Proefcentrum voor de Aardappelteelt (PCA).

Opmerkelijk is dat de coloradokever zowat 20 jaar geleden nagenoeg volledig uit geroeid was. Ooit was het diertje meegereisd met planten uit Mexico en zorgde hij decennia geleden voor heel wat schade bij aardappelboeren. De larven zijn erg vraatzuchtig en kunnen op die manier een volledig aardappelveld ontbladeren waardoor de planten niet meer groeien. Door bestrijdingsmiddelen, vooral gericht tegen bladluis, in te zetten, werden de coloradokevers mee gedood waardoor het diertje jarenlang bijna verdwenen was.

Ondertussen is de klassieke bestrijding van bladluis met middelen die veel breder werken, vervangen door gerichtere bestrijding. De klassieke sproeistoffen doodden immers ook nuttige beestjes zoals sluipwespen of lieveheersbeestjes. Nieuwe middelen doen dit niet, maar daardoor blijft de coloradokever ook buiten schot. Het gevolg is dat deze kever de laatste jaren steeds meer opduikt in Vlaanderen. Bovendien zijn er nu ook veel meer aardappelvelden dan vroeger, wat hun verspreiding ook een stuk makkelijker maakt.

Coloradokevers overwinteren immers altijd op de plek waar er het jaar voordien een aardappelveld was. De eerste generatie die in mei boven de grond komt, voedt zich met de aardappeltjes die bij het oogsten blijven liggen en nu opnieuw schieten tussen bijvoorbeeld suikerbieten of maïs. Maar de tweede generatie coloradokevers moet verhuizen naar een ander veld omdat er nooit twee jaar na elkaar aardappelen staan op hetzelfde perceel. “Vroeger moesten ze echter ver zoeken naar een nieuw veld en tijdens die tocht stierven heel wat dieren. Nu is er als het ware altijd een aardappelveld om de hoek, zodat ze er probleemloos raken”, legt Kurt Cornelissen van het Proefcentrum voor de Aardappelteelt (PCA) uit in De Standaard.

Omdat het afgelopen zomer extreem warm was, hebben de diertjes veel eitjes kunnen leggen. Die larven hebben de winter overleefd omdat we nooit een week aan een stuk vorst hebben gehad. Met als gevolg dat er nu veel nieuw leven is dat binnenkort weer kan kweken”, verduidelijkt Cornelissen. Hij wijst erop dat een vrouwtje tot 800 eitjes kan leggen waardoor de kans dus heel groot is dat de coloradokevers dit jaar massaal zullen opduiken. De aardappeltelers zullen best wel hinder ondervinden van de dieren, maar al bij al zal de schade meevallen. Dat beweert althans Guy Depraetere, aardappelexpert van het Algemeen Boerensyndicaat. “We kunnen de dieren in de velden bestrijden en de aardappelplanten zijn best wel sterk. Maar een beetje verlies zal er zeker wel zijn”, verwacht hij.

Kurt Cornelissen ziet vooral overlast voor de gewone particulier. “Als je naast een veld woont waar de kever massaal eitjes legde, dan kan je in juli een ware invasie meemaken. Dan gaan ze op zoek naar nieuw voedsel”, vertelt hij. Bij PCA hoorden ze vorig jaar al verhalen van mensen die plots een paar duizend coloradokevers in hun tuin zagen passeren en deze zomer zal het er zeker niet beter op worden. “Het enige wat je ertegen kan doen, is de dieren doodtrappen”, zegt Cornelissen. “Natuurlijke vijanden hebben de diertjes niet. Ook vogels als merels of eksters lusten geen coloradokevers.”

Bron: De Standaard

Volg VILT ook via