nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

18.11.2014 Commissie moet met nieuw voorstel EU-begroting komen

De onderhandelaars van de lidstaten en het Europees Parlement hebben maandagnacht de race tegen de klok verloren. Nadat ze elk hun onderhandelingspositie over de begroting 2015 hadden vastgelegd, ging voor de Raad en het Parlement een periode van 21 dagen in om een akkoord te vinden. Maandagnacht was de deadline maar die verstreek. Het rondje armworstelen tussen de instellingen over de nieuwe begroting is een jaarlijks weerkerend fenomeen. Het is nu aan de Europese Commissie om met een nieuw begrotingsvoorstel te komen.

Op anderhalve maand voor het einde van het jaar moet de Europese Commissie met een nieuw becijferd voorstel voor een begroting 2015 komen. In diezelfde tijdspanne moeten Raad en Parlement een deal kunnen bereiken, iets wat hen nu met minder tijdsdruk niet gelukt is. Als de EU het nieuwe jaar met voorlopige twaalfden in moet zetten, waarbij elke maand niet meer dan een twaalfde van de begroting 2014 mag worden uitgegeven, zal iedereen daar de gevolgen van voelen: zowel ngo's, bedrijven, burgers, landbouwers als studenten.

De posities zijn bekend: de Raad wil dat de EU in 2015 niet meer dan 140 miljard euro uitgeeft, het Parlement pleit voor 146,4 miljard euro. Het eerste is een stijging met 3,7 procent, het tweede is 8,1 procent meer in vergelijking met de begroting 2014. De Europese begroting wordt vooral gespijsd door bijdragen van de lidstaten. Voor ze akkoord gaat met een compromis, wil het Parlement dat de openstaande rekeningen van het lopende begrotingsjaar worden betaald. De volksvertegenwoordigers denken dat het totaal aan achterstallige betalingen tegen 31 december kan oplopen tot 28 miljard euro. De lidstaten ijveren vooral voor financiële middelen voor onderzoek, innovatie en opleiding.

Vorige vrijdag slaagden de 28 lidstaten er niet in een gemeenschappelijk standpunt te vinden voor de start van de laatste onderhandelingsronde met het Parlement. Dat konden ze maandagvoormiddag wel: ze erkennen dat de betalingsachterstand "zonder voorgaande" is en zijn het ermee eens om aan de hand van de voorziene flexibiliteit in het budget "deze uitzonderlijke situatie het hoofd te bieden". Van extra geld voor de begroting 2014 is geen sprake. Het Europees Parlement neemt het de lidstaten kwalijk dat ze er tot de allerlaatste dag van de drie weken durende onderhandelingsperiode over deden om onderling een akkoord te vinden.

Bron: Belga / eigen verslaggeving

Volg VILT ook via