nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

25.11.2016 Commissie tevreden met implementatie van zuivelpakket

De Europese Commissie vindt dat het zogenaamde zuivelpakket, een resem maatregelen uit 2012 om melkveehouders meer marktmacht te geven, zijn werk doet. De tweede evaluatie ervan leert dat boeren in toenemende mate gebruikmaken van de aangeboden instrumenten. Ze opteren voor schriftelijke contracten of ze richten een producentenorganisatie op om collectief te onderhandelen over de contractvoorwaarden. Maar ze zouden dat nog veel vaker kunnen doen zodat de lidstaten aangemoedigd worden om producenten een duwtje in de rug te geven. In Vlaanderen is opstartsteun voor producentenorganisaties één van de nieuwe maatregelen uit het plattelandsbeleid.

De Europese Commissie heeft voor de tweede maal een evaluatie gemaakt van het zuivelpakket dat in 2012 geïntroduceerd werd om tegemoet te komen aan de zorgen omtrent de zwakke positie van melkveehouders in de zuivelketen. Inmiddels maken producenten in toenemende mate gebruik van de instrumenten die daarin voorzien werden, stelt de Commissie tevreden vast.

Het gaat bijvoorbeeld over de mogelijkheid om collectief te onderhandelen, maar ook over het verplicht stellen van schriftelijke contracten tussen producenten en zuivelverwerkers met het oog op meer transparantie en een betere traceerbaarheid. Het pakket introduceert ook brancheorganisaties, als overlegvehikel tussen de verschillende actoren in de zuivelketen. Voorts krijgen lidstaten onder bepaalde voorwaarden de mogelijkheid om het aanbod van kazen met een geografische aanduiding te reguleren. De overige maatregelen vallen onder de noemer markttransparantie.

De aan de lidstaten en het Europees Parlement beloofde evaluatie was oorspronkelijk voorzien voor 2018, maar in het licht van de aanhoudende moeilijkheden in de sector besloot EU-commissaris voor Landbouw Phil Hogan dat het verslag eerder klaar moest zijn. Hogan reageert als volgt op de bevindingen: “Het verslag laat zien dat er maatregelen zijn die wij op EU-niveau kunnen nemen om de melkveehouders een betere positie in de keten te garanderen. Voor mij is dit verslag, dat aansluit op het verslag van de taskforce landbouwmarkten van vorige week, een verdere aanwijzing dat beleidsmatig moet worden opgetreden."

Twee belangrijke instrumenten uit het zuivelpakket, producentenorganisaties en collectieve onderhandelingen, worden nog niet in alle lidstaten ten volle benut. Misschien dat dit verbetert wanneer de Europese Commissie de suggesties ter harte neemt om de instrumenten doeltreffender te maken. Voor de lidstaten is een rol weggelegd in het promoten van de oprichting van producentenorganisaties. Ook brancheorganisaties, waarin behalve de producenten ook andere schakels uit de zuivelketen zetelen, zouden een grotere rol mogen spelen dan nu het geval is.

De Europese Commissie onthoudt van de evaluatie ook dat het zuivelpakket best doorgetrokken wordt in de periode na 2020. Momenteel is voorzien dat de maatregelen van toepassing zijn tot medio 2020. Het idee is ontstaan na de harde les van de zuivelcrisis in 2009, de uitvoering liet tot 2012 op zich wachten en het effect ervan moet je op langere termijn bekijken.

Meer info: milk package

Bron: eigen verslaggeving

Beeld: Boerenforum

Volg VILT ook via