nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

28.06.2016 Commissie verlengt vergunning glyfosaat met 18 maanden

De Europese Commissie gaat de vergunning voor glyfosaat met 18 maanden verlengen. Dat heeft eurocommissaris voor Gezondheid en Voedselveiligheid Vytenis Andriukaitis meegedeeld na afloop van een bijeenkomst van de Europese landbouwministers in Luxemburg. De vergunning van glyfosaat verstrijkt eind deze maand. De Commissie probeerde maandenlang om het veelgebruikte basisproduct in onkruidverdelgers opnieuw te vergunnen - eerst voor vijftien jaar, nadien voor kortere periodes - maar ze vond nooit voldoende steun onder de lidstaten.

De kogel is door de kerk. De Commissie heeft beslist dat ze de vergunning voor glyfosaat met 18 maanden gaat verlengen. Nadat de lidstaten verschillende keren tevergeefs hadden geprobeerd om tot een akkoord te komen, heeft de Commissie nu uiteindelijk zelf de knoop doorgehakt. “De Europese Commissie zal haar wettelijke verplichtingen naleven”, aldus Andriukaitis. “We hebben een deadline op 30 juni. De Commissie zal dus een verlenging van de vergunning met 18 maanden goedkeuren.”

In die tijd zal het Europese Agentschap voor Chemische Stoffen (ECHA) een advies uitbrengen over de risico's van glyfosaat voor de volksgezondheid. Eerder oordeelde de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid (EFSA) dat glyfosaat allicht niet kankerverwekkend is. Milieuorganisaties betwisten dit en betogen dat de Commissie het voorzorgsprincipe in acht moet nemen en het basisproduct voor onkruidbestrijding van de Europese markt moet weren.

Andriukaitis zegt dat de Europese Commissie zijn wettelijke verplichtingen nakomt door voor het einde van de maand een beslissing te nemen. De beslissing van de Europese Commissie kan door een unaniem besluit van de lidstaten worden terug gedraaid. Het Nederlandse vakblad Boerderij acht dit onwaarschijnlijk omdat een meerderheid van de lidstaten voor toelating van de onkruidbestrijder is. Het voorstel van de Commissie om tegelijk met de toelating het gebruik van glyfosaat te beperken in openbare ruimten en het gebruik vlak voor de graanoogst in te perken, kreeg niet de steun van de lidstaten. Andriukaitis zegt daarover zeer verrast te zijn.

In een reactie op de commentaar vanuit cdH-hoek laat federaal minister van Landbouw Willy Borsus weten dat de positie die België verdedigt in het dossier over glyfosaat rust op wetenschappelijke bevindingen. “Ons standpunt is gebaseerd op een advies van de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid en het rapport van de federale gezondheidsadministratie”, zo verdedigt Borsus zich. “Negentien landen hebben dezelfde mening als België.” De vereiste gekwalificeerde meerderheid maar vooral het ontbreken van grote landen als Frankrijk en Duitsland in het ja-kamp verklaren het ontbreken van een akkoord.

Borsus brengt in herinnering dat België zich strikt troont wat betreft de toelatingsvoorwaarden van gewasbeschermingsmiddelen. “In 2015 werden 17 van de 65 aanvragen geweigerd en hebben we ons geëngageerd voor een plan van de globale reductie van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen”, aldus nog Borsus. “Onze positie is en blijft te ageren op basis van het voorzorgsprincipe en om onze beslissingen te baseren op de wetenschappelijke bevindingen.”

Bron: Belga / eigen verslaggeving

In samenwerking met: Boerderij

Volg VILT ook via