nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

13.06.2014 Commissie voorziet 142 miljard euro EU-uitgaven in 2015

De Europese Commissie wil de EU-begroting volgend jaar met 1,4 procent laten groeien tot ruim 142 miljard euro. Het budget voor ‘duurzame groei’, waar ook landbouw onder valt, blijft gelijk en komt uit op 59,3 miljard euro. Er wordt iets meer geld voorzien (+0,3%) voor marktmaatregelen en rechtstreekse inkomenssteun aan landbouw. Volgens Boerderij is dat het netto-resultaat van de verhoging van de bedrijfstoeslagen voor de laatst toegetreden lidstaten (Roemenië, Bulgarije en Kroatië), de overheveling naar pijler II (plattelandsbeleid) en lagere inkomsten uit heffingen. Voor plattelandsontwikkeling verbindt de EU zich tot 13,8 miljard euro.
De Commissie voorziet voor 2015 142,1 miljard euro in effectieve betalingen. Veertig procent dient nog om door Europa gefinancierde projecten uit de voorgaande jaren te dekken. Eind dit jaar zal de betalingsachterstand volgens Lewandowski immers meer dan 34 miljard euro bedragen. Om te investeren in de toekomst wil hij de financiële engagementen dan weer met 2,1 procent laten groeien tot 145,6 miljard euro.
     
Zowel de verhogingen van de effectieve betalingen als de financiële engagementen worden volgens Lewandowski echter zo goed als weggevlakt door de verwachte inflatie. De begroting bedraagt overigens nauwelijks meer dan één procent van het bruto nationaal inkomen van de Europese Unie. Zoals bekend hebben de lidstaten flink het mes gezet in de meerjarenbegroting voor de periode van 2014 tot 2020, met 3,7 procent minder betalingen in vergelijking met de voorgaande periode.
     
Bijna de helft van de betalingen wil de Commissie in 2015 reserveren voor programma's die economische groei ondersteunen. De middelen voor beleidsdomeinen als onderzoek, ICT, vervoersinfrastructuur en werkgelegenheid worden met bijna 30 procent verhoogd tot 15,6 miljard euro. De betalingen voor structuurfondsen dalen met vijf procent tot 51,6 miljard euro. Landbouw, plattelandsontwikkeling en milieu blijft met 56,9 miljard euro aan betalingen (40%) de tweede belangrijkste uitgavepost. Veiligheid en Burgerschap (1,8 miljard euro) en buitenlands beleid (7,3 miljard euro) krijgen beduidend meer geld, onder meer met het oog op de crisis in Oekraïne.
 
De werkingskosten van de Europese Unie bedragen ruim zes procent van de begroting, waarvan 3,3 miljard euro voor de Commissie. Voor het derde jaar op rij voorziet de Commissie overigens één procent minder personeel. De lidstaten en het Europees Parlement moeten zich nu over de ontwerpbegroting buigen. Deze twee partijen moeten tegen het jaareinde een compromis bereiken.

Bron: Belga / eigen verslaggeving

In samenwerking met: Boerderij

Volg VILT ook via