nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

01.07.2019 Complexe melkprijs door premies en diverse melkstromen

In de zuivelsector neemt de verscheidenheid aan duurzaamheidseisen en de melkstromen die dat weerspiegelen toe. Dit wordt geïllustreerd door een apart hoofdstuk dat hieraan gewijd is in het jaarrapport over de internationale melkprijsvergelijking. De Nederlandse zuivelbranche geeft weidemelk als voorbeeld, en melk geproduceerd door koeien die een rantsoen krijgen waaruit genetisch gemodificeerde soja is weggelaten. Alle zuivelondernemingen in Europa passen ook duurzaamheidsprogramma’s toe om de productie van alle aangevoerde melk duurzamer te maken. Melkprijzen van verschillende afnemers gaan vergelijken, werd er dus niet gemakkelijker op.

Naast de traditionele toeslagen en kortingen op de melkprijs voor bijvoorbeeld kwaliteit en geleverde melk keren zuivelfabrieken steeds meer premies uit om duurzaamheid op de melkveebedrijven te stimuleren. “Behalve deze duurzaamheidspremies ontstaan er binnen zuivelverwerkers ook meer verschillende melkstromen”, schrijft brancheorganisatie ZuivelNL in het jaarverslag van de LTO-melkprijsvergelijking. De melk wordt apart opgehaald en verwerkt met als doel in de markt onderscheidende zuivelproducten te kunnen aanbieden. Nieuw is dat niet want biologische melk wordt al langer apart opgehaald en verwerkt, maar het aantal melkstromen neemt wel toe met weidemelk en VLOG-melk als bekendste voorbeelden. In Duitsland is die laatste melkstroom, waarvoor de koeien ggo-vrij ruwvoeder krijgen, de standaard aan het worden.

Het jaarverslag zoomt vervolgens in op de duurzaamheidspremies waarmee verwerkers niet bepaalde deelstromen maar alle aangevoerde melk willen verduurzamen. Indien bekend, wordt de gemiddeld uitgekeerde duurzaamheidspremie meegenomen in de berekende melkprijs die dienstdoet als vergelijkingsbasis tussen zuivelondernemingen. ZuivelNL verantwoordt dat als volgt: “De melkprijsvergelijking beoogt inzicht te geven in de prijzen voor vergelijkbare, reguliere melk. Hoewel de mate van duurzaamheid en de gehanteerde eisen per onderneming kunnen verschillen, is het logisch duurzaamheid mee te nemen in deze standaardmelk wanneer het streven er op gericht is om alle melk op deze wijze te produceren.”

Voorbeelden van premies die verband houden met duurzaamheid zijn de bonus van 1 cent per liter die het Finse Valio betaalt aan melkveehouders die deelnemen aan het nationale diergezondheidsprogramma. Van FrieslandCampina krijgen Nederlandse melkveehouders die hun koeien minimaal 120 dagen en tenminste zes uur per dag weiden een toeslag van 1,5 euro per 100 kilo melk. Voor deelname aan het kwaliteits- en duurzaamheidsprogramma van Arla ontvangen Deense melkveehouders een premie van 1 euro per 100 kilo. Ook Franse zuivelverwerkers als Lactalis en Sodiaal moedigen deelname aan duurzaamheidsprogramma’s aan met een financiële stimulans.

Meer info: LTO-prijsvergelijking

Bron: eigen verslaggeving

Beeld: Sofie Van Holle

Volg VILT ook via