nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

17.09.2015 Compost toedienen aan bodem beperkt methaanuitstoot

Compost toedienen aan landbouwgrond zou kunnen helpen om de methaanuitstoot te beperken. Uit een studie blijkt immers dat het gebruik van compost de capaciteit van de bodem om methaan vast te houden, verhoogt. De onderzoekers vermoeden dat de extra nutriënten helpen met het verwerken van het methaan. Ze pleiten er dan ook voor om regelmatig compost toe te dienen aan de bodem om de klimaatopwarming tegen te gaan.

Methaan is een broeikasgas dat potentieel meer dan dertig keer meer bijdraagt aan de klimaatverandering dan koolstofdioxide. In vergelijking met natuurgronden neemt landbouwgrond minder methaan op. De grote oppervlaktes landbouwgrond in Europa kunnen op die manier dus leiden tot meer methaan in de lucht. Op die manier draagt landbouw bij tot de klimaatopwarming. Tegelijkertijd kan landbouwgrond methaan vasthouden en dus uit de lucht halen. Dat is voornamelijk de verdienste van bacterieel leven in de bodem.

Tot nog toe ging men ervan uit dat de methaanopname bij luchtige bodems beperkt was. De onderzoekers wilden nagaan of dat echt zo was, en daarom deden ze methaanmetingen bij twee types bodem: een zandleembodem en een kleibodem. Ze brachten verschillende soorten biologisch uitgangsmateriaal aan, zoals rioolslib, compost of houtig materiaal. “De resultaten waren verrassend”, zeggen de onderzoekers. “Biologisch uitgangsmateriaal, en dan vooral compost, had een duidelijk effect op de aanwezigheid van methaan en koolstofdioxide in de bodem.” Ze adviseren dan ook om regelmatig compost toe te voegen aan de bodem om zo de strijd aan te gaan tegen de klimaatopwarming.

Meer info: Compost and climate change: a mitigation strategy?

Bron: Eigen verslaggeving/BioForum

Volg VILT ook via