nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

06.10.2017 Conjunctuur in groenteteelt beschrijf je niet op 1-2-3

Een evaluatie maken van de conjunctuur in de groentesector is bijzonder moeilijk omdat de verschillen zo groot zijn tussen industriegroenten en verse groenten, tussen groenten geteeld in openlucht en groenten uit serres en zelfs binnen één categorie kunnen de prijzen voor de ene groente goed zijn en voor de andere groente slecht. Boerenbond waagde zich toch aan het totaalplaatje, en becijferde een omzetdaling met bijna twee procent op basis van de volumes en prijzen tijdens de eerste acht maanden van 2017.

De dierlijke sectoren hebben in 2017 beter geboerd dan de plantaardige sectoren. Net zoals akkerbouwers zien ook groentetelers hun omzet dalen. De totale aanvoer van openluchtgroenten die via de veilingen verhandeld worden voor de versmarkt daalde met 5,3 procent. Bloemkolen en courgettes vormden een uitzondering. Algemeen steeg wel de prijs van de verse groenten (+17%), met prei (+47%) en bloemkool (-37%) als uitersten in positieve en negatieve zin. De globale omzet van de openluchtgroenten steeg met 10,7 procent.

De globale omzet van de glasgroenten daalde in de eerste acht maanden van 2017 met negen procent ten opzichte van 2016. Boerenbond schrijft dit toe aan gelijk gebleven producties en lagere prijzen. Ook hier zijn er grote verschillen tussen producten. Zo steeg de prijs van aubergines, sommige slasoorten, losse tomaten en witloof terwijl de prijs van komkommers, paprika en trostomaten fors daalde.

De industriegroenten, die onder contract geteeld worden, leden vooral in West-Vlaanderen onder de ernstige droogte die een heel voorjaar aanhield. Niet elk perceel was er even slecht aan toe. Veel hing af van de zaaidatum, en van het feit of er al dan niet beregend werd. Het areaal industriegroenten steeg in 2017 met 4,9 procent ten opzichte van 2016, vooral door uitbreiding van het areaal spruiten, prei, bloemkool en erwten. Die areaalsuitbreiding en de te natte weersomstandigheden van voorjaar 2016 die de productie ook fel onder druk zetten, zorgen voor een verwachte productiestijging van vier procent tegenover 2016.

Tegenover de omzet staan in elke deelsector heel wat kosten. In de tuinbouw is dat vooral externe arbeid. Naargelang de teelt kan de loonkost tot 30 procent van de totale kosten innemen, dus voelt de sector sterk de loonstijging met naar schatting twee procent. Ook energie werd in de eerste acht maanden van 2017 duurder, en zo maar even 13 procent duurder ten opzichte van 2016. Het meest opvallend is de prijsstijging voor stookolie (+21%). Ook de prijzen van diestel (+13,8%) en gas (+6,1%) stegen. Omdat heffingen en nettarieven opnieuw duurder worden, steeg ook de elektriciteitsprijs (+18,3%). Boerenbond vindt het dan ook belangrijk dat producenten blijven inzetten op eigen (groene) energiewinning via WKK’s, zonnepanelen, (pocket)vergisters, enz.

Bron: eigen verslaggeving

Volg VILT ook via