nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

29.07.2019 Consument maakt kennis met Biogarantie Made in Belgium

Drie organisaties voor biologische landbouw hebben op de landbouwbeurs van Libramont een nieuw label gepresenteerd voor Belgische bioproducten: ‘Biogarantie Made in Belgium’. Volgens Dominique Jacques, voorzitter van de Waalse vereniging van bioboeren UNAB, ging er aan het nieuwe label een jarenlange onderhandeling vooraf. Het doel was een Belgisch label te hebben, voor het geval de regels voor het Europese biolabel in de toekomst zouden worden versoepeld. Aan het Belgische initiatief worden bovenop de huidige Europese regels drie criteria toegevoegd: het lokale karakter, de traceerbaarheid en een prijs die de moeite loont voor de producent.

Op initiatief van bioboerenorganisatie UNAB, handel- en verwerkingsfederatie Probila-Unitrab en de ketenoverspannende organisatie BioForum Vlaanderen werd in Libramont 'Biogarantie Made in Belgium' voorgesteld. Dit nieuwe label gaat bestaan naast het traditionele Belgische Biogarantielabel. Het verschil tussen beide is dat de nieuwkomer sterker de nadruk gaat leggen op de lokale herkomst van bio en de eerlijke prijs voor de producent. Begin dit jaar lichtte BioForum-voorzitter Kurt Sannen reeds een tipje van de sluier op VILT.be: “Met het nieuwe label kiest de biosector de weg vooruit. Het is een stap vooruit in het omarmen van andere waarden dan alleen deze die in het Europese biolabel vervat zijn. De internationale biologische beweging associeert zich immers met vier waarden: health, ecology, fairness en care.”
 
Een voedingsmiddel dat het ‘Biogarantie Made in Belgium’-logo draagt, is geproduceerd in eigen land en ook het primaire ingrediënt moet hier geteeld of gekweekt zijn. “Naar het voorbeeld van de kostprijsberekeningen in de biologische melkveehouderij wordt een systeem ontwikkeld om de producenten een kostendekkende en faire prijs te garanderen”, verklaarde Sannen. Biogarantie vzw engageert zich om een rekenmodel te ontwikkelen voor aankoopprijzen voor elke productiesector. Eerlijke handel is meer dan alleen een faire prijs, maar gaat ook over correcte handelsrelaties die lange tijd standhouden. Daarom moet er minstens jaarlijks een overleg plaatsvinden tussen landbouwers en hun afnemers. Als waarborg voor het label geldt de controle door een onafhankelijke certificeringsinstelling.

In de Waalse krant L’Echo kreeg het nieuwe label dit weekend een stevig duwtje in de rug door de ruchtbaarheid die gegeven werd aan een studie waarin biolandbouw bijzonder goed uit de verf komt. In opdracht van milieuminister Carlo Di Antonio onderzocht professor Philippe Baret (UCLouvain) hoe de landbouwsector zijn productie hoog kan houden en gelijktijdig zijn milieudruk kan verkleinen bij een gelijk blijvende tewerkstelling in de agrovoedingsketen. Het eerste scenario uit de studie trekt de trends van de voorbije tien jaar door naar de toekomst. In dat geval verkleint het landbouwareaal met 172.200 hectare richting 2050, daalt de rundveestapel en verdwijnt er bijgevolg grasland. Het aandeel bio stijgt van 11 naar 15 procent van het Waalse landbouwareaal.

Het ‘transitiescenario’ dat professor Baret doorrekende richting 2050 vrijwaart het landbouwareaal en reserveert 40 procent daarvan voor de biosector. Dat zorgt voor een grote reductie (-44%) van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. De professor benadrukt dat dit geen afbreuk doet aan de voedselzekerheid want de Waalse landbouw kan op die manier nog altijd genoeg voedsel produceren voor alle Walen en Brusselaars. Bovendien creëert de overstap naar een landbouwmodel dat minder afhankelijk is van (chemische) inputs 8 procent extra tewerkstelling in vergelijking met het business-as-usualscenario.

Volgens de berekeningen van de UCLouvain gaat de netto toegevoegde waarde van de landbouwsector er dan ook sterk op vooruit. Nu overtreffen de milieukosten (1,45 miljard euro) de bruto toegevoegde waarde van 807 miljoen euro. Door een lager pesticidengebruik en de hogere prijs van bioproducten wordt de balans positief (148 miljoen euro) in het scenario dat bio bijna de helft gaat uitmaken van de Waalse landbouw. De lagere opbrengsten per hectare worden gecompenseerd door een hogere verkoopprijs voor bioproducten zodat de bruto toegevoegde waarde naar 818 miljoen euro stijgt. Het grote verschil zit hem in de milieukosten die de milieukosten met meer dan de helft zouden reduceren, tot 672 miljoen euro.

Meer info: Biogarantie Made in Belgium

Bron: Belga / L'Echo / eigen verslaggeving

Beeld: Jaklien Vandorpe

Volg VILT ook via