nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

03.02.2015 Contractprijzen industriegroenten stellen telers teleur

Tijdens de wintermaanden raken de nieuwe contractvoorwaarden voor industriegroenten bekend. De ledenbladen van ABS en Boerenbond besteden daar veel aandacht aan, wat voor de telers meestal geen goed teken is. En inderdaad, er kondigt zich voor 2015 een zware prijsdaling aan voor vrijwel alle groenten. De industriegroenten worden meegesleurd in de neerwaartse prijzenspiraal van de akkerbouwteelten, maar er is meer aan de hand. “De oogst was uitmuntend in 2014 zodat de diepvriesgroente-industrie grotere stocks heeft”, vertelt Romain Cools, algemeen secretaris van beroepsvereniging Vegebe. De remedie, meer verkopen, ligt voor de hand maar is verre van evident. “De afzet wordt gehinderd door een dalende groenteconsumptie in Europa, toenemende concurrentie vanuit Spanje en Polen en spotgoedkope verse groenten die marktaandeel afsnoepen van de diepvriesgroenten.”

Met de nieuwe contracten in het vooruitzicht vroegen de belangenverdedigers van de industriegroentetelers (producentenorganisatie INGRO en beroepsorganisaties ABS en Boerenbond) bij de diepvriesgroente-industrie aandacht voor de stijging van de kosten (o.a. lonen, meststoffen en gewasbescherming) en voor de kwaliteit van het afgeleverd product. Tevergeefs, want de tendens voor 2015 is een algemeen sterke daling van de contractprijzen voor industriegroenten.

De prijsdalingen die verwacht worden, schommelen tussen drie (knolselder) en tien procent (bonen). “Een mokerslag voor de telers”, zo noemen de beroepsorganisaties het. De prijsdaling is niet motiverend voor telers en zou naar verluidt een negatief effect kunnen hebben op de aangeleverde kwaliteit. Aan producentenzijde worden het hoge aanbod in 2014 en de Russische handelsboycot als boosdoeners met de vinger gewezen.

“De prijzen op de versmarkt illustreren dat er door de uitmuntende oogst van vorig jaar een overschot is van veel landbouwproducten. Ook voor de meeste groenten was het weer erg gunstig. Er zit veel in stock en dat heeft dus niet alleen te maken met het handelsembargo van Rusland”, geeft Romain Cools, secretaris van beroepsvereniging Vegebe, duiding bij de moeilijke marktomstandigheden waarin groenteverwerkers momenteel actief zijn. De contractprijzen voor industriegroenten zijn onderhevig aan de marktwerking van vraag en aanbod. Ze weerspiegelen ook de neerwaartse prijzenspiraal voor akkerbouwmatige teelten. “Vorig jaar waren de contractprijzen voor industriegroenten vrij hoog om concurrentieel te zijn met aardappelen en andere gewassen”, zegt Cools daarover.

Producenten van diepvriesgroenten krabben zich momenteel in het haar bij het vooruitzicht dat ze meer moeten verkopen om de grote voorraden weg te werken. De marktomstandigheden zijn er namelijk niet naar. Het blijft bijvoorbeeld een spijtige vaststelling dat de groenteconsumptie in gans Europa achteruitgaat, alle campagnes ten spijt die het tegenovergestelde beogen. Ook de spotprijzen voor verse groenten doen de verkoop van diepvriesgroenten geen goed. “Meestal zijn diepvriesgroenten erg prijsgunstig in vergelijking met het verse product. Vandaag verliest diepvries volume aan vers.”

Ondertussen zijn de Belgische en bij uitbreiding de Europese diepvriesgroenten nog altijd niet welkom in Rusland. “Onze leden exporteren geen grote hoeveelheden naar Rusland”, weet Cools, “maar door de handelsproblemen met Rusland ervaren ze meer concurrentie vanuit Polen.” De voormalige hofleverancier van Rusland voor diepvriesgroenten kijkt naar het westen van Europa in zijn zoektocht naar een alternatieve afzetmarkt. “Een minstens even groot probleem is de groeiende concurrentie vanuit Spanje. Door staatssteun slagen de bedrijven er ginder in om hun productie enorm op te schroeven. Onze groenteverwerkers worden dus geconfronteerd met een nieuwe kaper op de kust.”

Namens de groenteverwerkers maakt Cools zich sterk dat de sector er alles aan doet om zo veel mogelijk productie in Vlaanderen te houden. “Competitief blijven, is een enorme uitdaging. Binnen het ketenoverleg moeten we daar samen aan bouwen. Een rendementsverhoging op het niveau van de producenten is in dat opzicht erg belangrijk willen we onze goede concurrentiepositie ten opzichte van andere teeltgebieden behouden.” In een klimaat waarin zowel het aantal aanbieders als afnemers kleiner wordt maar de overblijvers professionaliseren, vindt Cools de toekomstperspectieven voor de sector een gedeelde bezorgdheid.

Bron: Drietand / Boer&Tuinder / eigen verslaggeving

Volg VILT ook via