nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

18.12.2017 "Convenant FEBEV en FAVV formaliseert engagementen"

FEBEV, de Federatie van het Belgisch Vlees, en het Voedselagentschap (FAVV) hebben een convenant ondertekend rond de hygiëne en de export in de vleessector, met als doel tot een “constructieve dialoog” te komen. “Zie het als een erkenning van de inspanningen die we als sector al geleverd hebben,” reageert Michael Gore, gedelegeerd bestuurder van FEBEV, “en tegelijkertijd als een sterke basis om onze samenwerking verder vorm te geven.”

FEBEV en het FAVV hebben een nieuwe engagementsverklaring ondertekend die de samenwerking tussen beide partijen nog meer moet stroomlijnen. Beide partijen willen zo “de constructieve dialoog faciliteren”. “Dit convenant legt de basis voor een structureel platform waarin zowel het Voedselagentschap als de vleessector samen kunnen werken om gemeenschappelijke strategische pijlers aan te pakken”, zo klinkt het officieel, met in de eerste plaats aandacht voor hygiëne in de slachthuizen, export, antibiotica en communicatie tussen beide entiteiten. Maar wat betekent het concreet?

“Eigenlijk is het de formalisering en de erkenning van een aantal engagementen die we de voorbije jaren al zijn aangegaan”, legt Michael Gore van FEBEV uit. “Ik denk bijvoorbeeld aan de inspanningen in het kader van de export naar Rusland of China. Om bijvoorbeeld de analyseresultaten van verschillende vleespartijen zichtbaar te maken voor zowel het FAVV als China hebben we een digitaal platform opgezet, waar beide partijen bedrijfsinformatie kunnen vinden, data omtrent de exportvolumes, informatie over de precieze procedures, enzovoort.”

“Dat die inspanningen via dit convenant legitimiteit krijgen, zien we als een blijk van waardering”, aldus Gore. “De slachthuizen komen vaak negatief in het nieuws, maar deze erkenning bewijst dat we al heel wat inspanningen hebben geleverd, mét effect. Ook niet onbelangrijk is het feit dat het convenant in een jaarlijkse evaluatie voorziet. We willen dit convenant trouwens breder opentrekken: ook thema’s als dierenwelzijn zullen aan bod komen. Daarnaast komt er bijvoorbeeld een sterkere focus op opleidingen.”

Wat dierenwelzijn betreft wijst Gore op de impact van de laatste staatshervorming op de sector. “Onze herwerkte sectorgids, een essentiële schakel in ons autocontrolesysteem, zal bijlagen bevatten over onder meer dierenwelzijn, maar ook de karkasclassificatie, telkens in functie van waar de politieke bevoegdheid ligt. Ook daar geeft het convenant een kapstok voor. Wat antibiotica betreft, willen we via deze overeenkomst nog eens in de verf zetten dat we bereid zijn de nodige inspanningen te doen, in de wetenschap natuurlijk dat wij het niet zijn die antibiotica toedienen aan de dieren, maar anderzijds wel geconfronteerd worden met de nefaste gevolgen als er in geëxporteerd vlees residuen worden aangetroffen.” 

Bron: eigen verslaggeving

Beeld: FEBEV

Volg VILT ook via