nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

25.03.2020 Coronacrisis zorgt ook voor druk op de melkprijs

De coronacrisis begint ook zijn sporen na te laten in de zuivelmarkt. Hoewel de vraag naar consumptiemelk is toegenomen met 10 tot 25 procent, is de vraag van de horeca volledig weggevallen en de export verloopt moeilijker. Netto kan er minder melk gevaloriseerd worden. Dit komt ook tot uiting in de noteringen van zuivelproducten, die behoorlijk gedaald zijn. Hierdoor komt de melkprijs onder druk te staan. Dat zegt Renaat Debergh, afgevaardigd bestuurder van de Belgische Confederatie Zuivel (BCZ). “Onze bedrijven hebben een brief gestuurd naar de melkveehouders met de vraag om met die situatie rekening te houden bij de beslissing hoeveel melk ze gaan produceren”, stelt hij.

De grootste zorg op dit moment voor de zuivelindustrie is het personeel. “Hier en daar zijn mensen uitgevallen. Voorlopig lukt het nog om alles draaiende te houden, mits wat bijsturingen. En op sommige plaatsen worden kleine lijnen afgekoppeld”, aldus Debergh. Hij benadrukt dat de zuivelindustrie zijn personeel heel dankbaar is. “In moeilijke omstandigheden geven ze het beste van zichzelf.”

Door het hamstergedrag van de Belgen is de vraag naar consumptiemelk de afgelopen weken gestegen met 10 tot 25 procent, maar BCZ verwacht dat we de komende weken zullen terugvallen op een normaal ritme. “Die gehamsterde melk moet natuurlijk geconsumeerd worden”, klinkt het. Maar consumptiemelk is maar één segment van de zuivelmarkt. “Het wegvallen van de vraag vanuit de horeca is een grote klap. Voor producten als mozzarella of room is de vraag enorm gedaald. En ook de export hapert”, licht Renaat Debergh toe.

Dat betekent dat er netto minder melk kan gevaloriseerd worden en dat de industrie vandaag meer melk omzet naar mager melkpoeder. “En de impact daarvan is vandaag al te merken: de noteringen voor magere melkpoeder zijn gedaald. De druk op de zuivelmarkt is dus toegenomen. En die verslechterende situatie houdt in dat de melkprijs wellicht ook een stap terug zal moeten zetten”, stelt BCZ.

De leden van de zuivelfederatie hebben hun leden-melkveehouders een brief gestuurd om hen te informeren in deze uitzonderlijke tijden. “Enerzijds hebben we gevraagd om voldoende rekening te houden met de afstandsregels wanneer hun melk wordt opgehaald zodat de melkophalers ook in alle veiligheid kunnen werken”, luidt het.

Daarnaast willen de zuivelfabrieken de melkveehouders ook inlichten over de situatie op de zuivelmarkten. “We vragen hen om rekening te houden met de druk op de zuivelmarkt als ze beslissingen nemen over hun productie op bedrijfsniveau. Het is misschien beter om die laatste – vaak dure – liters niet te produceren”, vertelt Debergh. Hij geeft ook mee dat er zowel in januari als februari weer meer melk werd geproduceerd in vergelijking met vorig jaar. Het gaat respectievelijk om een stijging van acht en vier procent.

Tot slot benadrukt de Confederatie Zuivel het belang van het openhouden van de grenzen en ‘green lanes’ in te stellen zoals Europa heeft aangekondigd. “De handel moet absoluut overeind blijven. Niet alleen voor de export van onze zuivelproducten, maar ook voor de invoer van verpakkingsmateriaal. Vandaag zitten een aantal bedrijven heel krap op dat vlak. En ook ontsmettingsmateriaal moet voldoende kunnen aangeleverd worden”, besluit de afgevaardigd bestuurder van BCZ.

Bron: eigen verslaggeving

Beeld: Milcobel

Volg VILT ook via