nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

16.10.2019 Crevits bespreekt brexit met visserijcommissaris Vella

Vlaams minister voor Landbouw en Visserij Hilde Crevits (CD&V) zal tijdens een ontmoeting met de nog zetelende Europees Commissaris voor Maritieme Zaken en Zeevisserij Karmenu Vella een aantal knelpunten aankaarten die op Vlaanderen afkomen als gevolg van de brexit. “Ik zal daarbij beklemtonen hoe belangrijk het behoud van de wederzijdse toegang met behoud van de vangstrechten tot de Britse wateren is”, antwoordde minister Crevits op een parlementaire vraag van Jeremie Van Eeckhout (Groen).

De Vlaamse vissersvloot is goed voor ongeveer 70 vaartuigen en bijna 400 vissers. Samen met de visveilingen en de visverwerkende bedrijven telt de visserijsector ongeveer 2.500 rechtstreekse jobs in Vlaanderen. Vandaag is ongeveer de helft van de omzet van onze visserijsector afhankelijk van visvangsten in Britse wateren. “Dat is zeer veel”, stelt Crevits. Juist daarom kan een harde brexit hard aankomen voor de visserijsector, want het valt niet uit te sluiten dat het Verenigd Koninkrijk zijn wateren gaat afsluiten voor vaartuigen uit de Europese Unie.

Hoewel er signalen komen dat er stilaan beweging komt in de onderhandelingen tussen de EU en Groot-Brittannië, bereidt de minister samen met de visserijsector toch een aantal maatregelen voor. “Daarbij gaat het onder meer over steun voor omschakeling naar andere activiteiten of een vergoeding voor het tijdelijk stopzetten van de visserijactiviteiten. Die steun zou er niet alleen komen voor de 70 vaartuigen en 400 vissers, maar ook voor de visveilingen in Nieuwpoort en Oostende/Zeebrugge en voor de visverwerking”, aldus Crevits.

Maar een groot stuk van de te nemen maatregelen situeren zich op Europees niveau. “Een groep van acht lidstaten is continu in overleg met de diensten van de Europese Commissie om een brede waaier van maatregelen uit te werken die snel kunnen geactiveerd worden in geval van een harde brexit. Het gaat onder meer om het bekomen van visvergunningen, voorbereidingen op vlak van controles, steunmaatregelen voor de sector en het zoeken naar andere visgronden voor de betrokken vaartuigen”, klinkt het.

Vlaanderen is voorstander van de Europese aanpak in geval een no deal-brexit. “Als onze reders hun vloot zouden stilleggen, maar andere lidstaten doen dit niet, dan zou dat tot een enorme concurrentieverstoring kunnen leiden omdat men vangstrechten heeft in elkaars water. Vandaar dat wij pleiten voor een uniforme tijdelijke stillegging van de vloot voor alle lidstaten, gefinancierd vanuit een Europees noodfonds”, stelt Crevits.

Europa kan via het Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij (EFMZV) de lidstaten toelaten om in vergoedingen voor reders en vissers te voorzien, maar de middelen in dat fonds zijn beperkt. Voor Vlaanderen zou het gaan om 60 miljoen euro: 36 miljoen EU-middelen en zo’n 23 Vlaamse cofinanciering. Bovendien zijn een deel van die budgetten al bestemd en opgenomen. “Vanuit het EFMZV-programma zullen dus enkel de initiële effecten opgevangen kunnen worden, niet de effecten op lange termijn. Daarom vragen wij vanuit Vlaanderen dat er extra middelen worden voorzien vanuit Europa via een specifiek brexitfond”, zei de minister in de Commissie Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid van het Vlaams Parlement.

Hoewel de Europese Commissie op dit moment opnieuw wordt samengesteld, heeft Crevits een prioritair overleg gevraagd met de huidige nog zetelende Europees Commissaris Vella. Die bespreking is voor donderdag voorzien. “Ik zal daar alle knelpunten voor Vlaanderen bespreken”, luidt het. De visserijminister vindt dit snelle onderhoud in elk geval een positief signaal. “Het besef is aanwezig dat dit een acuut dossier is. Ik zal de boodschap brengen dat het behouden van de wederzijdse toegang tot de Britse wateren en van de vangstrechten de enige oplossing is voor onze vloot”, benadrukte Hilde Crevits.

Bron: eigen verslaggeving

Beeld: Departement Landbouw en Visserij

Volg VILT ook via