nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

20.03.2020 Crevits heeft pakket maatregelen voor landbouw klaar

De Vlaamse regering gaat bij Europa aandringen op de nodige steunmaatregelen voor de land- en tuinbouwsector. Daarnaast zal Vlaanderen ook de nodige soepelheid aan de dag leggen op vlak van administratieve verplichtingen. Zo wordt de uiterste indieningsdatum voor het indienen van de verzamelaanvragen verschoven naar 15 mei. Voor de bedrijven die in liquiditeitsproblemen komen, wordt voorzien in een waarborgregeling en er komt een versnelde uitbetaling van lopende investeringsdossiers.

Naast de maatregelen om het tekort aan arbeidskrachten in de land- en tuinbouw op te vangen, heeft minister van Landbouw Hilde Crevits (CD&V) ook een bijkomend pakket aan maatregelen klaar om de ergste noden in de sector op te vangen. Ze kijkt eerst en vooral naar het Europese niveau. “De bestaande Europese crisismaatregelen moeten geactiveerd worden en ook sierteeltproducten moeten hiervoor in aanmerking komen. De prioriteit van de maatregelen moet gaan naar bederfbare producten die niet tijdig geoogst, verwerkt of verkocht geraken”, stelt ze.

De minister wil samen met de sector zo snel mogelijk de financiële impact van de coronacrisis binnen de landbouw en visserij in kaart brengen om het maatregelenpakket verder uit te werken, maar op dit moment zijn al een aantal maatregelen van toepassing. Zo kunnen ook land- en tuinbouwbedrijven die voorzien in detailhandel, recreatie of horeca-activiteiten een beroep doen op de hinderpremie van 4.000 euro. “Het gaat dan bijvoorbeeld om een hoeveterras, boerenmarkt of bloemenkwekerij met verkoop aan particulieren die gesloten zijn”, aldus Crevits.

Het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF) gaat de dossiers van siertelers versneld uitbetalen en afhandelen. Ook voor de VLIF-investeringsdossiers van de andere sectoren wordt onderzocht welke dossiers en onder welke voorwaarden versnelde uitbetaling mogelijk is. Daarnaast komt er een generieke VLIF-waarborgregeling voor overbruggingskredieten voor professionele land- en tuinbouwbedrijven, en dus ook sierteeltbedrijven, die in liquiditeitsproblemen terechtkomen door de uitbraak van de coronacrisis.

Tot slot verzekert de minister dat er op vlak van administratieve verplichtingen voor landbouwers de nodige soepelheid aan de dag zal worden gelegd. “De uiterste indieningsdatum voor verzamelaanvragen, zowel perceelsregistraties als steunaanvragen, wordt vastgelegd op 15 mei in plaats van op 30 april. En dit zonder dat de uitbetalingstermijnen van de voorschotten voor directe steun aan de landbouwers in het gedrang komen”, besluit Crevits. Naar analogie met de verlenging van de uiterste indieningsdatum voor de verzamelaanvraag, laat ook de Vlaamse Landmaatschappij weten dat het de landbouwers uitstel verleent om equivalente maatregelen aan te vragen tot 15 mei.

Het Vlaams Agrarisch Centrum is blij met het uitstel voor het indienen van de verzamelaanvraag, maar noemt de timing nog steeds krap. De kleinste landbouworganisatie van Vlaanderen vraagt om 15 mei aan te houden voor de eerste aangifte, maar wil dat wijzigingen nadien nog mogelijk zijn zonder nadelig gevolg tot 30 juni. Het doet ook een oproep om de uiterste datum voor meldingen van overnames en start nieuwe bedrijven, die vastligt op 20 april, los te laten. Voor biologische landbouwers wordt gevraagd om de verplichting voor het organiseren van een bedrijfsbezoek in kader van de bio-bedrijfssubsidiëring tijdelijk op te schorten en gelijk te stellen aan een digitaal bezorgd advies.  

Bron: eigen verslaggeving

Beeld: Herplant

Volg VILT ook via