nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

06.10.2019 Crevits nuanceert natuurdoelstellingen nieuwe regering

Deze regering wil Vlaamse land- en tuinbouwers alle kansen geven om hun job goed uit te oefenen”, zei de kersverse Vlaamse minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale Economie en Landbouw tijdens de Nazomerontmoeting van Boerenbond, waar ze haar eerste speech voor een landbouwpubliek gaf. Daarbij nam ze meteen al een grote bezorgdheid van de Vlaamse landbouwsector weg. “Er komt geen 20.000 hectare extra natuurgebied bij, wel willen we bestaande natuur bijkomend onder natuurbeheer plaatsen, geen onbelangrijke nuance”, aldus Hilde Crevits.

Net zoals ook in het regeerakkoord staat aangegeven, benadrukte de landbouwminister dat land- en tuinbouw een bijzonder belangrijke strategische sector is voor de nieuwe Vlaamse regering. “Uiteraard belangrijk voor de voedingssector, maar ook voor tewerkstelling, de economie en zelfs voor innovatie in Vlaanderen. Het wordt te vaak uit het oog verloren hoe innovatief de sector is. Waarom zijn we er niet trotser op en waarom komen we er niet vaker voor uit dat ook onze Vlaamse landbouwsector de basis is van heel veel vernieuwing in Vlaanderen?”, vraagt Crevits zich af.

In dat kader wijst ze onder meer naar het landbouwonderzoek in Vlaanderen. “Zowel de praktijkcentra als ILVO, het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek, behoren tot de crème de la crème van onderzoeksinstellingen. Ze behoren tot de top als het gaat om innovatie in land- en tuinbouw en ze hebben dat unieke netwerk tussen fundamenteel onderzoek, praktijkonderzoek en de praktijk van land- en tuinbouwers”, stelt de CD&V-minister. Volgens haar werpt die samenwerking al jaren zijn vruchten af en heeft die de Vlaamse landbouwers een voorsprong gegeven in vergelijking met vele andere regio’s. “We willen dat de komende jaren echt zo houden”, luidt het.

Ze beseft dat er een aantal zaken in het regeerakkoord staan die de landbouwsector zorgen baren, zoals de 20.000 hectare bijkomende natuur onder natuurbeheer. “Die formulering is niet toevallig gekozen. Het gaat niet allemaal om nieuwe natuur, maar vooral om bestaande natuur onder natuurbeheer brengen”, aldus minister Crevits. Ook wat betreft de 10.000 hectare bijkomend bos benadrukt ze dat dit er zal komen in voor bos bestemde gebieden of in gebieden waarover overeenstemming bestaat dat ze voor bos bestemd zijn.

Bovendien wil de landbouwminister tijdens de komende legislatuur er ook werk van maken om de perceptie over landbouw en natuur bij te stellen. “In de hoofden van velen zijn landbouw en natuur elkaars tegengestelden, maar uit een enquête blijkt dat acht op tien landbouwers van mening is dat zij zorg moeten dragen over natuur, milieu en landschap. Zes op tien gaf ook aan elke dag effectief maatregelen te nemen om die zorg voor natuur te veruitwendigen. We moeten dus aan de slag om die perceptie over landbouw en natuur te veranderen.”

Volgens Crevits heeft deze regering een hart voor land- en tuinbouw. “We willen Vlaamse landbouwers alle kansen geven om hun job goed uit te oefenen. Daarom moeten we er voor zorgen dat de Europese middelen die vandaag naar landbouw gaan, ook voor de toekomst veilig gesteld worden”, klinkt het. Het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF) moet volgens haar hervormd worden tot een toekomstgericht ondernemingsfonds. “Landbouwers zijn behoeders van onze open ruimte en moeten in ruil voor deze publieke diensten en milieuprestaties correct vergoed worden. Het is vanuit dat uitgangspunt dat we het systeem van inkomenssteun willen herdenken.”

De minister gaf tot slot nog toe dat ze bijzonder trots is dat ze de komende jaren de land- en tuinbouwsector mag vertegenwoordigen. “Ik reken dan ook op de hulp van landbouworganisaties om samen met alle sociale partners landbouw mee op de kaart te zetten”, aldus nog Crevits.

Bron: eigen verslaggeving

Volg VILT ook via