nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

01.06.2017 Crisis doet prijs Franse landbouwgrond stagneren

De prijs van landbouwgrond in Frankrijk is vorig jaar nagenoeg stabiel gebleven. Dat blijkt uit cijfers van SAFER, het door de overheid gesubsidieerde vastgoedbureau dat zich met het landbouwareaal bezighoudt. Een hectare Franse landbouwgrond kostte in 2016 gemiddeld 6.030 euro, wat 0,4 procent meer is dan het jaar voordien. “De flinke daling van de rente is tenietgedaan door de sterke daling van de landbouwinkomsten”, zo klinkt de analyse van SAFER. 

De prijs van landbouwgrond in Frankrijk stagneert, ook al lag het aantal transacties in 2016 hoog, zo blijkt uit gegevens van SAFER. Dat het aantal transacties zo hoog lag, heeft volgens SAFER-voorzitter Emmanuel Hyest een weinig opbeurende reden: “We vermoeden dat het in niet weinig gevallen gaat over boeren in financiële moeilijkheden die zich verplicht zien om één of meerdere percelen te verkopen. Hyest wijst ook op het verdwijnen van landbouwgrond voor de bouw van nieuwe stadswijken, industriecentra of de aanleg van wegen. “Aan het huidige ritme verliezen we tegen 2060 8 à 9 procent van het huidige landbouwareaal”, zo klinkt het.

Het gemiddelde cijfer van 6.030 euro per hectare verhult de significante verschillen tussen verschillende regio’s en bestemmingen. Zo ligt het gemiddelde in de grote akkerbouwgebieden op 7.460 euro per hectare, terwijl het in zones waar de rundveehouderij sterker staat en er dus meer weiland voorhanden is, op 4.530 euro per hectare ligt. SAFER waarschuwt tenslotte nog voor een volgens de organisatie onrustwekkende tendens: het systematisch opkopen van grote hoeveelheden land door grote landbouwconcerns. “We merken dat steeds grotere arealen in steeds minder handen terechtkomen.” 

Bron: Pleinchamp.com

Volg VILT ook via