nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

06.03.2017 Crisisjaar 2016 zorgde niet voor meer faillissementen

Er zijn vorig jaar in de Vlaamse landbouw 45 faillissementen geregistreerd. Dat zijn er wat minder dan het jaar voordien. In 2015 gingen er 57 landbouwbedrijven op de fles, in 2014 37, in 2013 48 en in 2012 49. Dat blijkt uit het antwoord van Vlaams Landbouwminister Joke Schauvliege op een schriftelijke vraag van Jelle Engelbosch. Voor heel wat deelsectoren, in het bijzonder de melkvee- en varkenshouderij, was 2016 een moeilijk jaar zodat het N-VA-parlementslid wou weten of dit resulteert in een groter aantal faillissementen. Uit de cijfers moet blijken van niet, maar het aantal faillissementen is volgens landbouw- en hulporganisaties niet de beste graadmeter voor een crisis.

Op basis van een analyse die haar landbouwadministratie maakte van cijfers van de FOD Economie communiceert minister Joke Schauvliege aan Vlaams parlementslid Jelle Engelbosch dat er vorig jaar 45 landbouwbedrijven failliet gingen. De meeste faillissementen situeerden zich in 2016 in Oost-Vlaanderen (16), gevolgd door Antwerpen (14), West-Vlaanderen (8), Limburg (5) en Vlaams-Brabant (2). Over de hele periode 2012-2016 gingen de meeste landbouwbedrijven failliet in Antwerpen (82), gevolgd door Limburg (49), West-Vlaanderen (44), Oost-Vlaanderen (42) en Vlaams-Brabant (19).

Minister Schauvliege grijpt in haar antwoord ook terug naar oudere cijfers op basis van de landbouwenquête die door de FOD Economie wordt uitgevoerd. Daaruit blijkt dat er in 2014 617 landbouwbedrijven hun activiteiten hebben stopgezet tegenover 945 in 2013 en 813 in 2012. Het aantal stopzettingen was in 2014 het hoogst in de sector van de akkerbouw (277), gevolgd door tuinbouw (81), varkens en pluimvee (68), rundvlees (67) en melkvee (18). Omdat de FOD Economie in deze cijfers gedeeltelijke bedrijfsovernames meetelt als een volledige stopzetting ligt het aantal werkelijke stopzettingen lager.

Het was al eerder duidelijk dat crisisjaar 2016 niet uit de band springt qua aantal faillissementen. PlattelandsTV kaartte dat reeds aan bij de voorzitters van de landbouworganisaties. Boerenbondvoorzitter Sonja De Becker benadrukte dat er in crisistijd veel “verborgen miserie” is op bedrijven. Hendrik Vandamme van het Algemeen Boerensyndicaat vindt de spaak lopende bedrijfsopvolging en de psychologische bijstand die landbouwers vragen aan Boeren op een Kruispunt duidelijke tekenen van de moeilijkheden in de sector. Ook de hulporganisatie keek niet raar op van het relatief kleine aantal faillissementen in een aartsmoeilijk jaar voor de landbouw. “De meeste slachtoffers vallen pas bij het begin van een periode met betere prijzen, wanneer de schuldeisers om beurt aan de deur staan om ‘eerst’ betaald te worden”, verklaarde directeur Riccy Focke aan VILT.be.

Bron: Belga / eigen verslaggeving

Volg VILT ook via