nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

22.02.2019 Crisissteun aan landbouw opgetrokken tot 25.000 euro

Het plafond voor crisissteun aan landbouwers, de zogenaamde ‘de minimis’-steun, wordt verhoogd van 15.000 tot 25.000 euro. Het gaat om de steun die lidstaten mogen verlenen uit hun nationale enveloppe aan landbouwers zonder voorafgaand akkoord van de Europese Commissie. Dat heeft Europees landbouwcommissaris Phil Hogan bekendgemaakt. De nieuwe regels worden op 14 maart van kracht. “Dit moet de lidstaten meer flexibiliteit geven om sneller en effectiever kwetsbare landbouwers te steunen”, aldus Hogan.

Volgens de nieuwe regels kan het huidige plafond van 15.000 euro per landbouwer voor een periode van drie jaar voortaan verhoogd worden tot 20.000 euro. Om oneerlijke concurrentie tussen lidstaten te vermijden, is er een grens gesteld aan het bedrag dat elk Europees land mag uitkeren onder de vorm van crisissteun. Dat bedrag mag nooit groter zijn dan 1,25 procent van de jaarlijkse landbouwoutput van het land in kwestie. Voordien lag de grens op één procent van de landbouwoutput, een stijging van 25 procent dus.

Wanneer een lidstaat niet meer dan de helft van zijn enveloppe aan één deelsector besteedt, kan het plafond voor een periode van drie jaar zelfs oplopen tot 25.000 euro. Het nationale maximum mag dan nooit groter zijn dan 1,5 procent van de nationale landbouwproductiewaarde. “We hebben de voorbije jaren veel voorbeelden gekend waar we het gevoel hadden dat de bestaande regels inzake staatshulp onvoldoende genereus waren om de lidstaten te steunen om een (landbouw)crisis in hun land te boven te komen. Met deze nieuwe regels willen we daaraan tegemoetkomen”, zo licht Phil Hogan toe.

Bron: Eigen verslaggeving/Belga

Volg VILT ook via