nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

05.10.2015 Crisissteun naar vleesvee- en varkenshouder en stopper?

Van de 500 miljoen euro die de Europese Commissie vrijmaakte toen een massaal boerenprotest haar overtuigde van de ernst van de crisis is ongeveer 13 miljoen euro voor de Belgische landbouw bestemd. Daarvan gaat 8,2 miljoen euro naar Vlaanderen. Samen met de landbouworganisaties bekijkt Vlaams minister Joke Schauvliege hoe die middelen best ingezet kunnen worden. Boerenbond denkt daar samen met het Algemeen Boerensyndicaat over na en heeft al een eigen voorstel aan de minister overgemaakt. Daarin krijgen varkens- en vleesveehouderij evenveel en wordt er ook geld opzijgezet voor de begeleiding van bedrijfsleiders die hun activiteiten willen stopzetten. De landbouworganisaties moeten onderling de violen nog gelijkstemmen over de manier waarop de steun aan zoogkoeienhouders uitgekeerd kan worden. Dat de andere sectoren in crisis voor een keer voorrang krijgen op de melkveehouderij, daar is iedereen het over eens.

Van Vlaams minister Joke Schauvliege vernamen we dat van de Belgische enveloppe aan Europese crisissteun 8,2 miljoen euro naar Vlaanderen gaat. In Boer&Tuinder lezen we nu hoe dat geld mogelijk verdeeld kan worden. Het is de minister die daarover beslist, maar zij wil dat in nauw overleg met de landbouworganisaties doen. Boerenbond heeft haar inmiddels het voorstel gedaan om het bedrag te bestemmen voor vleesvee- en varkenshouderij (beide sectoren evenveel) en voor de begeleiding van bedrijfsleiders die aan stopzetting denken.

Wat de keuze van de sectoren betreft, zit het Algemeen Boerensyndicaat op dezelfde golflengte. Van mening verschillen beide syndicaten nog over het aantal veehouders dat in aanmerking zal komen voor de crisissteun van Europa. Boerenbond vindt het logisch om in de vleesveehouderij het hervormde zoogkoeienquotum als referentie te nemen terwijl ABS niemand wil uitsluiten. Daar vreest men dat landbouwers met een kleinschalig bedrijf in de kou blijven staan, zoals eerder al gebeurde bij de hervorming van de zoogkoeienpremie.

Gelet op de verschillende zienswijzen prefereerde ABS-voorzitter Hendrik Vandamme dat er eerst overlegd in plaats van meteen gecommuniceerd zou worden. Hij hoopt dat de “voorbarige communicatie” in het andere kamp een breed gedragen voorstel niet in de weg staat. Een voorstel waar alle landbouworganisaties achter staan, kan door minister Schauvliege bepleit worden bij de Europese Commissie.

Voorzitter Piet Vanthemsche legt in het ledenblad uit hoe de steun volgens Boerenbond best verdeeld kan worden: “Voor vleesvee onder de vorm van een bijkomend bedrag per bestaand zoogkoeienrecht, voor de varkenshouderij als bijkomende toeslag per zeug (bovenop de ketentoeslag, nvdr.). Er wordt ook over nagedacht om de voorziene afhoudingen voor fokkerijorganisatie 'Vlaamse Piétrain Fokkerij' te financieren vanuit het deel voor de varkenshouderij.”

De vrij bescheiden enveloppe aan crisissteun wordt niet verder versnipperd door ook de melkveehouderij er bij te betrekken. Opmerkelijk, want de Europese Commissie leek vooral gevoelig voor de verzuchtingen van melkveehouders. Tijdens de eerste Landbouwraad van september (Brussel) werd door de Commissie verklaard dat de EU-steun vooral voor melkveehouderij bedoeld is, een communicatie die werd bijgesteld na de extra Landbouwraad in Luxemburg.

“Het is een bewuste keuze van de Vlaamse landbouworganisaties om de melkveehouderij niet mee te laten delen in de crisissteun van Europa”, verduidelijkt Anne-Marie Vangeenberghe, woordvoerder van Boerenbond. Ze herinnert aan de toeslag voor melk en varkens die gerealiseerd is binnen het ketenoverleg van de Belgische agrovoedingssector. Van de afgesproken 76 miljoen euro gaat 46 miljoen euro naar de melkveehouderij, waarvan 27,6 miljoen euro naar de Vlaamse melkveehouders.

De raming van het landbouwinkomen door Boerenbond toonde aan dat de crisis in de sector daarmee niet opgelost geraakt maar wel gemilderd wordt. “De ervaring leert dat het heel lastig is om Europese steun los te weken voor vleesvee- en varkenshouders, veel moeilijker dan voor melkveehouders. Nu we voor een keer bekomen hebben dat de steun naar andere sectoren in crisis mag gaan, krijgen zij voorrang.”

Bron: Boer&Tuinder / eigen verslaggeving

Volg VILT ook via