nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

07.03.2019 Crisissteun voor Vlaamse varkenshouders in geldnood

Het Departement Landbouw en Visserij heeft via landbouwinvesteringsfonds VLIF een tijdelijke waarborgregeling uitgewerkt voor Vlaamse varkenshouders die een overbruggingskrediet nodig hebben omdat ze in geldnood verkeren. Door de ontdekking van Afrikaanse varkenspest in het zuiden van ons land verkeert de sector in crisis. Het gewaarborgde krediet slaat ofwel op het verhogen van de werkingsmiddelen voor de operationele kosten (voeder, veearts, enz.), ofwel op het herfinancieren van bestaande leningen. De waarborg is toegankelijk voor landbouwers die minstens de helft van hun omzet realiseren met de varkenstak op de boerderij.

De Vlaamse overheid biedt hulp aan varkensbedrijven die als gevolg van de varkenspestcrisis kampen met liquiditeitstekorten. Het ministerieel besluit hierover is verschenen in het Belgisch Staatsblad van 4 maart. Landbouwers kunnen de tijdelijke VLIF-waarborg voor overbruggingskredieten aanvragen tot en met 31 mei. De aanvrager moet aantonen dat zijn bedrijf negatieve gevolgen ondervindt van de uitbraak van de Afrikaanse varkenspest. De maximale looptijd van de kredieten bedraagt zeven jaar en de waarborg geldt voor drie jaar. De waarborg bedraagt maximaal 80 procent van het subsidiabele kredietbedrag.

Minister van Landbouw Koen Van den Heuvel noemt de waarborgregeling “goed nieuws voor varkensbedrijven die negatieve gevolgen ondervinden van de uitbraak van Afrikaanse varkenspest. Zij kunnen rekenen op de nodige steun. Dat laat hen ook toe om de nodige maatregelen te nemen om insleep van de ziekte op hun bedrijf tegen te gaan”. Om te vermijden dat de ziekte door everzwijnen overgedragen zou worden naar professionele varkensbedrijven, stimuleerde de overheid vorig jaar via het landbouwinvesteringsfonds ook het plaatsen van hekkens rond de bedrijven. In Limburg vertoeven inmiddels zoveel everzwijnen dat ze zich op zoek naar voedsel buiten de bossen wagen en ook gespot worden vlakbij de erven van boerderijen.

Meer informatie: Departement Landbouw en Visserij

Bron: eigen verslaggeving

Volg VILT ook via