nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

26.02.2016 CVBB spitst begeleiding toe op boer met hoog N-residu

Landbouwers die worstelen met het finetunen van hun bemesting kunnen beroep doen op de bedrijfsbegeleiding door coördinatiecentrum CVBB. Vanaf dit jaar focust CVBB nog meer op de bedrijven die problemen hebben met een te hoog nitraatresidu en die de begeleiding effectief kunnen gebruiken. De bedrijfsbegeleiding wordt zelfs voorbehouden voor bedrijven waar in de afgelopen drie jaar een te hoog nitraatresidu in het najaar werd gemeten. Uitzondering hierop zijn de ‘nieuwkomers’, de bedrijven die in 2016 voor de eerste maal inschrijven voor CVBB-begeleiding. Zij kunnen deelnemen zonder de bijkomende voorwaarden inzake nitraatresidu.

Door het vijfde mestactieplan moeten een aantal landbouwers voortaan rekening houden met de extra beperkingen die de status van focusbedrijf meebrengt. Alle bedrijven moeten hun mestbalans opnieuw doorrekenen zodat zij zich niet mispakken aan de verlaagde fosfaatbemestingsnormen en de indeling van percelen in vier fosfaatklassen. Focusbedrijven die aan de hand van gunstige nitraatresidu’s willen aantonen dat hun individuele bedrijfsvoering geen verhoogd risico op nitraatverliezen inhoudt, kunnen een vrijstelling aanvragen en zo ontsnappen aan de extra maatregelen. Meer dan ooit komt het er dus op aan de bemesting zo juist mogelijk af te stemmen op de behoeften van de teelt en het perceel.

Vanaf dit jaar wordt de bedrijfsbegeleiding door het Coördinatiecentrum Voorlichting en Begeleiding duurzame bemesting (CVBB) voorbehouden voor bedrijven waar in de afgelopen drie jaar een te hoog nitraatresidu in het najaar werd gemeten. Uitzondering hierop zijn de ‘nieuwkomers’, de bedrijven die in 2016 voor de eerste maal inschrijven voor CVBB-begeleiding. Op die bedrijven moet zich geen overschrijding van het nitraatresidu hebben voorgedaan om te mogen deelnemen.

De CVBB-bedrijfsbegeleiding blijft ook toegankelijk voor bedrijven die geconfronteerd worden met bijkomende maatregelen zoals een bedrijfsevaluatie of een overschrijding van de drempelwaarde voor nitraatresidu én voor tuinders die zich verplicht moeten laten adviseren of begeleiden bij het bemesten. De wettelijk verplichte stalen evenals de nodige bodemstalen voor een aanvraag tot vrijstelling als focusbedrijf komen niet in aanmerking voor de financiële tussenkomst in het CVBB-begeleidingspakket. “Op de meeste bedrijven is er daarnaast nog voldoende ruimte om het begeleidingspakket in te vullen”, verzekert CVBB.

Concreet vraagt een landbouwer voor 350 euro of meer advies, waarbij het CVBB maximaal 300 euro subsidieert. Analyses van bodem en mest die CVBB in het kader van de bedrijfsbegeleiding neemt, blijven eigendom van de landbouwer. Ze worden niet ter beschikking gesteld van controlediensten en andere overheidsinstanties. De begeleiding blijft niet beperkt tot bemestingsadviezen voor stikstof en fosfor, ook advies voor de andere voedingselementen komt aan bod. Daarnaast kan een landbouwer bij CVBB ook terecht met vragen over mogelijke bemestingstechnieken, toedieningstijdstip van de verschillende meststoffen, groenbedekkers en bodemvruchtbaarheid in het algemeen.

De begeleiding gebeurt vanuit de provinciale praktijkcentra en hun partners. Allemaal instanties die ervaring hebben met bemesting in de praktijk en die vertrouwd zijn met de Vlaamse land- en tuinbouw. Een medewerker van het CVBB neemt zelf contact op en komt langs op het landbouwbedrijf om de strategie te bespreken en nieuwe inzichten aan te reiken. Landbouwers en bedrijfsbegeleider spreken onderling af hoe de begeleiding best wordt aangepakt: welke percelen verdienen opvolging en welke stalen worden genomen.

Bron: eigen verslaggeving

Volg VILT ook via