nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

18.09.2016 Dag van de Landbouw doet alle problemen even vergeten

Hoe beter de Vlaming de landbouwsector kent, hoe positiever hij er tegenover staat. Meer redenen hebben Boerenbond en Landelijke Gilden niet nodig voor de organisatie van de Dag van de Landbouw. De 34ste editie werd officieel geopend op het melkveebedrijf van Geert Lenaerts en Leen Schrevens in Glabbeek (Vlaams-Brabant). Vanwege het jaarthema ‘Het begint bij ons’ verduidelijkte Boerenbondvoorzitter Sonja De Becker dat landbouwers behalve voor voedsel ook voor groene energie en het behoud van de open ruimte zorgen, en zelfs voor het groen in steden. Landbouwminister Joke Schauvliege deed iedereen stilstaan bij de bijdrage van landbouw aan de werkgelegenheid en handelsbalans.

Afgelopen zondag hebben 45 land- en tuinbouwers de Vlaming laten kennismaken met hun werk. Hoewel het najaar een drukke periode is op de boerderijen vinden Boerenbond en Landelijke Gilden ieder jaar tientallen landbouwers bereid om hun bedrijf open te stellen. Leen Schrevens, voormalig voorzitter van Groene Kring, en haar partner Geert Lenaerts ontvingen zondag alle genodigden op hun melkveebedrijf in Glabbeek voor de officiële opening van Dag van de Landbouw. Zij melken vandaag 400 koeien nadat in 2015 de beslissing viel om het bedrijf van de ouders van Geert samen te voegen met het melkveebedrijf dat Leen en Geert in 2007 in Glabbeek kochten. De nieuwbouw ging in het post-quotumtijdperk gepaard met een forse uitbreiding van de veestapel.

Voor een keer werd niet lang stilgestaan bij de lage melkprijs want Dag van de Landbouw is geen dag om te klagen maar om de landbouw te promoten, “een jaarlijkse afspraak met de burger en consument”, zo noemt Boerenbondvoorzitter Sonja De Becker het. Vlaams minister van Landbouw Joke Schauvliege spreekt van “een opportuniteit om alle troeven van de landbouw in de kijker te zetten”. Het eten op ons bord lijkt vanzelfsprekend, maar het is volgens Schauvliege de verdienste van landbouwers dat we gezond, veilig en duurzaam voedsel voorgeschoteld krijgen. Opdat niemand nog het belang van landbouw in vraag zou stellen, vermeldde Schauvliege nog de positie van de agrovoedingsindustrie als grootste werkgever in Vlaanderen en het landbouwhandelsoverschot van zes miljard euro.

De laatste jaren gaat het met het imago van de Vlaamse landbouw de goede kant op. “Toch is onbekend nog vaak onbemind”, zegt minister Schauvliege, “zodat de waardering voor de sector toeneemt door een dag als deze.” De Dag van de Landbouw is een feestdag maar minister Schauvliege kon de actualiteit, en de problemen die de sector ervaart, niet onbesproken laten. Ze geeft toe dat de crisismaatregelen van de overheid geen wonderoplossing zijn, maar verwacht wel veel van de financieel gecompenseerde productievermindering in de melkveehouderij. De door de EU gefinancierde crisissteun na het grote boerenprotest in Brussel ging naar varkens- en vleesveehouders. Inmiddels is er opnieuw zeven miljoen euro door Europa vrijgemaakt om de ergste financiële noden te ledigen. Dat geld zal volgens Schauvliege ook ingezet worden ter ondersteuning van melkveehouders.

Door de moeilijke inkomenssituatie zit er dit najaar opnieuw een vervroegde uitbetaling van de inkomenssteun aan te komen. Minister Schauvliege engageert zich voor een voorschot van 70 procent, zowel op de basistoeslag als op de vergroeningspremie. Bij de uitdagingen voor en problemen van de landbouwsector stond ook de voorzitter van Boerenbond even stil tijdens de persbabbel die aan Dag van de Landbouw voorafging. In twee belangrijke dossiers zijn voor de zomer knopen doorgehakt. Voor de zogenaamd rode bedrijven in het dossier van de natuurdoelstellingen is een ‘marktconforme’ vergoeding voorzien. Voor de oranje bedrijven probeert Boerenbond nog een meer rechtszekere oplossing uit de brand te slepen. Het tweede voor Boerenbond belangrijke dossier is het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen, “want dat gaat over ruimte voor boeren”, aldus Sonja De Becker.

Gelet op de omvang van de schade door de aanhoudende regenval dit voorjaar volgt Boerenbond van nabij de afwikkeling door het Rampenfonds op. Dat is tegenwoordig Vlaamse materie. Federaal is Boerenbond vooral bekommerd om de hervorming van de vennootschapsbelasting en -wetgeving. “Meer en meer landbouwbedrijven nemen de vorm aan van een vennootschap. Daarom houden we in de gaten dat de belastingshervorming een verbetering is voor kleine bedrijven, of op zijn minst neutraal. Voor de vereenvoudiging van de wetgeving is het opletten gelbazen dat de voordelen van de landbouwvennootschap niet verloren gaan.”

Een blijver op de syndicale agenda van Boerenbond is de moeilijke economische situatie in land- en tuinbouw. Op de laatste Europese Landbouwraad slorpten de dierlijke sectoren alle aandacht op zodat op minister Schauvliege gerekend wordt om de Vlaamse fruittelers structureel te helpen. Om alle land- en tuinbouwers betere toekomstperspectieven te geven, trekt Boerenbond niet alleen aan de mouw van de overheid maar ook aan die van de ketenpartners. In het Ketenoverleg kruipt veel energie, en je hoorde Boerenbond ook bezorgd reageren op de bedenkelijke handelspraktijken van de nieuwe fusiegroep Ahold-Delhaize. “Je engageren voor eerlijke handelspraktijken strookt niet met het met terugwerkende kracht afdwingen van andere contractvoorwaarden, noch met de uitspraak dat het je zorg niet is hoe je leveranciers de schakels voor hen in de keten behandelen”, denkt Sonja De Becker er het hare van.

Bron: eigen verslaggeving

Volg VILT ook via