nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

16.08.2018 Dag van de Landbouw lokt over een maand nieuwsgierigen

De maatschappij kijkt vaak kritisch naar de landbouw als sector, maar met het imago van de individuele landbouwer blijft het goed gesteld. Authentieke verhalen, die door de boer zelf verteld worden, zijn volgens Boerenbondvoorzitter Sonja De Becker nodig om het grote publiek te enthousiasmeren. Misschien zijn onze boeren en tuinders te weinig marketeer, en verkopen ze zichzelf te weinig? Hendrik Vandamme, voorzitter van het Algemeen Boerensyndicaat, zit in de studio van PlattelandsTV op dezelfde golflengte. Het grootste imago-evenement van de Vlaamse landbouw zit er aan te komen. Over exact een maand geven 44 boeren en tuinders het grote publiek een inkijk in hun bedrijf tijdens Dag van de Landbouw.

Met de voorzitters van de landbouworganisaties polste PlattelandsTV deze zomer naar het imago van landbouwers. Zowel bij het Algemeen Boerensyndicaat als bij Boerenbond hecht men veel belang aan het landbouwimago. “Er wordt op een andere manier vanuit maatschappij naar land- en tuinbouw gekeken”, zegt ABS-voorzitter Hendrik Vandamme, met een verwijzing naar de VILT-imagostudie. Uit de beperkte achteruitgang van het landbouwimago leidt hij af dat de sector proactiever moet communiceren. Boerenbondvoorzitter Sonja De Becker benadrukt dat het imago van de landbouwer bij de Vlaming (7,3/10) nog altijd erg goed is. Zij wil de bestaande Boerenbond-initiatieven die het imago ten goede komen volhouden, “denk maar aan Dag van de Landbouw”.

Dag van de Landbouw, de hoogmis van de Vlaamse land- en tuinbouw, vindt dit jaar op zondag 16 september plaats. Die dag laten 44 boeren en tuinders de Vlaming kennismaken met hun werk, hun producten en het leven op de boerderij. Het begrip ‘boerderij’ verdient een ruime invulling want de 44 deelnemers zijn een blauwdruk van de grote diversiteit van onze land- en tuinbouw. Nemen onder meer deel: een melkgeitenbedrijf, een zelfplukboerderij, een boomkwekerij, een producent uit Overijse van tafeldruiven, een akkerbouw- en vleesveebedrijf, een graszodenkwekerij, meerdere glastuinbouwbedrijven, enz.

Meer info: Dag van de Landbouw

Bron: eigen verslaggeving

Volg VILT ook via