nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

02.02.2017 Danone calculeert kostprijs van Franse melkveehouder in

De Franse zuivelgroep Danone gooit in zijn thuisland de melkprijsberekening over een andere boeg. Het gaat de prijsvolatiliteit op de zuivelmarkt voor een stuk zelf opvangen door in de prijs die het uitbetaalt aan melkveehouders rekening te houden met de productiekosten. Daarover is een akkoord bereikt met alle producentenorganisaties die zich in ruil willen engageren voor een vermindering van de melkproductie zodat die beter afgestemd is op de behoeften van de Danone-fabrieken. Danone haalt ook melk op in ons land. De leveranciers van de fabriek in Rotselaar kunnen al sinds begin vorig jaar kiezen voor een alternatieve melkvergoeding waarin de variabele productiekosten meetellen.

Meer dan 2.200 Franse melkveehouders die leveren aan Danone en aangesloten zijn bij één van de zes producentenorganisaties zien hun melkvergoeding wijzigen. Om de prijsvolatiliteit op boerderijniveau te drukken, komt er een nieuwe prijsformule die rekening houdt met de productiekosten van een melkveehouder. Vijf producentenorganisaties tekenden daarover begin vorig jaar reeds een akkoord met Danone. Een zesde organisatie die de melkveehouders uit het zuidwesten van Frankrijk verenigt, heeft zich nu ook laten overtuigen.

De nieuwe Danone-melkprijs zal voor een stuk nog altijd de teneur op de zuivelmarkt volgen, maar voor een ander deel een weerspiegeling zijn van de kostprijs van melkproductie. Gelijktijdig zouden er afspraken gemaakt zijn rond het afstemmen van de melkproductie op de behoeften van de verschillende fabrieken van Danone, "zonder de dynamiek in de melkveehouderij te willen fnuiken". Volgens het vakblad LaFranceAgricole gaat het om voorlopige akkoorden tussen Danone en de PO’s en worden ze pas officieel ondertekend in april. 

LaFranceAgricole specifieert dat het om twee procent minder melk gaat voor het jaar 2017. Ook vorig jaar werd een productiedaling van twee procent afgesproken met de vijf producentenorganisaties die zich toen al achter het akkoord schaarden. Om de productie dit jaar verder af te remmen, zal de aanvoer die wegvalt omdat melkveehouders stoppen of omschakelen naar bio niet ingevuld worden door de andere leveranciers van Danone. Dit zijn toegevingen die geaccepteerd werden door de producentenorganisaties in de wetenschap dat Danone in 2016 een betere melkprijs uitbetaalde dan andere grote afnemers zoals Sodiaal of Lactalis.

De melkprijsvergoeding die rekening houdt met productiekosten zoals ze door Danone in Frankrijk aangekondigd wordt, heeft Danone België vorig jaar reeds geïntroduceerd. Qua uitwerking verschilt het op een aantal punten van het Franse systeem (o.a. individuele keuze om in te stappen, andere prijsformule) maar het achterliggende doel hebben beiden gemeen, namelijk en stuk prijsvolatiliteit wegnemen voor de melkveehouder die daar op eigen houtje moeilijk het hoofd aan kan bieden. De meerderheid van de circa 100 landbouwers die melk leveren aan de productievestiging in Rotselaar koos voor het collectief melkprijssysteem als aanvulling op de reguliere melkvergoeding die door de markt wordt beïnvloed.

De prijsformule die Danone België hanteert, houdt rekening met de variabele productiekosten van een melkveehouder. Op die manier wordt de volatiele melkprijs afgevlakt. Een deel van hun melkproductie laten de Belgische deelnemers nog steeds aan de standaardprijs uitbetalen. Zo houden ze net als hun Franse collega’s voeling met de markt. "Het contract met onze melkveehouders loopt, heeft hetzelfde aantal deelnemers als bij de start en het nieuwe melkprijssysteem functioneert naar ieders tevredenheid", zegt Nathalie Guillaume, woordvoerder van Danone België.

Melkveehouder en PO-voorzitter Johan Hillen verduidelijkt dat zij voor een periode van drie jaar in het alternatieve melkprijssysteem gestapt zijn. Hij vindt het te vroeg om het systeem nu al te evalueren, maar steekt niet weg dat de deelnemers tot dusver tevreden zijn. Een jaar lang ontvingen ze namelijk een betere vergoeding voor het gecontracteerde volume melk. Vorige maand pas steeg de marktprijs boven de meer stabiele contractprijs uit. Tenzij die heropleving van de zuivelmarkt van korte duur is, zal de 'winst' die de melkveehouders van Danone in crisistijd maakten met het verstrijken van de maanden opnieuw verdampen. Was het dan een maat voor niets? "Helemaal niet", zegt Hillen, "want voor sommige melkveehouders is het ook wat waard dat zij vorig jaar niet bij de bank moesten aankloppen voor een krediet om de crisis te overbruggen."

VILT sprak in maart 2016 met Kris Geeraert, manager Danone BeNeLux, en met melkveehouder en PO-voorzitter Johan Hillen over het nieuwe melkprijssysteem. Dat artikel kan je hier nalezen.

Bron: LaFranceAgricole / eigen verslaggeving

Volg VILT ook via