nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

23.02.2015 Danone en Mars investeren in klimaat én landbouw

Twee grote voedingsbedrijven, Danone en Mars, richten een fonds op waarmee ze de komende tien jaar 120 miljoen euro willen investeren in de familiale landbouw in het Zuiden. Het Franse en Amerikaanse bedrijf doen dat enkele maanden voordat er in Parijs een belangrijke klimaatconferentie zal plaatsvinden. Het ‘Livelihoods 3F’-fonds is er namelijk niet alleen op gericht om de productiviteit en levensstandaard van 200.000 kleine boeren in ontwikkelingslanden te verhogen. Projecten moeten ook in het teken staan van milieu- en klimaatherstel. En ze moeten de investeerders een normaal rendement opleveren, maar één dat uitbetaald zal worden als gerealiseerde CO2- en waterbesparingen.

De twee multinationals zijn zich er goed van bewust dat 500 miljoen kleinschalige boeren vandaag instaan voor 70 procent van de wereldwijde voedselvoorziening. De vraag naar voedsel gaat nog toenemen wanneer we in 2050 met twee miljard mensen meer op aarde zijn. Bewust van de uitdagingen die dat meebrengt, starten Danone en Mars met het ‘Livelihoods 3F’-fonds en nodigen ze andere voedingsbedrijven uit om er mee in te stappen.

Livelihoods 3F functioneert vanuit het achterliggende idee dat klimaatverandering, duurzame landbouw en armoede niet los te koppelen zijn. Verder functioneert het fonds zoals elk ander investeringsfonds, waarbij het rendement een weerspiegeling is van de risico’s die genomen worden en de resultaten die geboekt worden. Alleen krijgen de investeerders geen geld maar laat hun investering zich uitbetalen in milieuwinst die te gelde wordt gemaakt. Projecten zullen uitgevoerd worden in Afrika, Azië en Latijns-Amerika.

Danone investeert sedert 2011 al in een 30 miljoen euro sterk ‘Livelihoods’-fonds dat projecten ondersteunt in de strijd tegen de klimaatverandering. Voor één van die projecten werden er 10.000 hectare mangroven in Senegal hersteld zodat ze meer koolstof zouden vastleggen in de bodem. Voor andere projecten werd er aan de energievoorziening op het platteland gewerkt, of aan agroforestry. Met middelen uit het fonds werden in totaal reeds 130 miljoen bomen geplant, wat op zijn minst acht miljoen ton CO2 uit de atmosfeer heeft gehaald. Behalve Danone zijn er ondertussen nog negen andere bedrijven, waaronder Crédit Agricole, Michelin en La Poste, die dit fonds spijzen.

Bron: Pleinchamp.com / eigen verslaggeving

Volg VILT ook via