nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

20.12.2018 De Becker: "We mogen wat trotser zijn op onze boeren"

“Eén op de vijf boeren kampt met hoge stress en psychische problemen. Zes op de tien vraagt geen hulp. Velen zijn ontmoedigd door het onophoudelijke ‘boerenbashen’ omdat actiegroepen, politiek en media boeren overladen met alle zonden van Israël.” Dat zegt Boerenbondvoorzitter Sonja De Becker in het christelijk opinieweekblad Tertio. In het eigen ledenblad Boer&Tuinder, dat voor het laatst verscheen in zijn oude vorm, omschrijft ze de gemoedstoestand van landbouwers als volgt: “Vooral het gebrek aan positieve vooruitzichten weegt zeer zwaar door. Dat werkt op het gemoed, ook op mijn gemoed.” Boerenbond gaat er alles aan doen opdat media de positieve verhalen breder willen oppikken. Onder impuls van VILT loopt op dit moment een stakeholdertraject rond landbouw en communicatie.

Landbouw en voedselproductie hebben het bucolische beeld van rust en standvastigheid ver achter zich gelaten. Vandaag is voedselvoorziening een strategische oefening geworden waarin talrijke spelers hun belangen in stand houden. Een bijzonder moeilijke evenwichtsoefening, waarbij mens en natuur de speelbal dreigen te worden van mechanismen die hen overstijgen. “De boer, hij ploegt voort, maar niet meer als tevoren”, introduceert het christelijk weekblad Tertio een interview met de voorzitter van Boerenbond.

Sonja De Becker geeft de lezers meer inzicht in de actuele, moeilijke situatie waarin land- en tuinbouwers hun werk doen. Landbouw is een hoogtechnologische en strategische speler geworden in een complexe, globale context. Veel landbouwers geven er de brui aan, anderen vechten moedig. “We mogen best wat trotser zijn op onze boeren”, vindt de Boerenbondvoorzitter. Subsidies wekken volgens Tertio de indruk dat de Belgische landbouw aan het infuus ligt. De ecologische en administratieve eisen zijn moordend. Er is bovendien steeds minder plaats om aan landbouw te doen.

Heeft het nog zin hier aan landbouw te doen, gezien de boerenstiel moeilijk leefbaar is? De Becker aarzelt geen moment: “Voedsel is een basisbehoefte en daarom een strategisch goed. Willen we met onze land- en tuinbouw dezelfde weg opgaan als met de energiemarkt? Die hebben we aan Europa overgelaten, waardoor nu het licht dreigt uit te gaan. Zonder voedsel sterft een mens. Daarom is het zo belangrijk in onze eigen voedselproductie te voorzien.”

Zonder hoofdrolspelers geen landbouwtheater zodat de redactie van Tertio zijn bezorgdheid uit omtrent het grote aantal stoppers. “Velen zijn ontmoedigd door het onophoudelijke ‘boerenbashen’. Ze worden onterecht voorgesteld als dierenbeulen of natuurvernielers, terwijl zo’n ongehoorde praktijken ingaan tegen het belang van de boer, want ze hebben een onmiddellijk effect op de productiviteit. De boer wordt neergezet als klimaatboeman, terwijl de cijfers het tegendeel bewijzen en we er hard aan werken steeds betere resultaten te boeken. Dat negatieve imago is een slag in het gezicht van elke gepassioneerde boer”, ervaart de voorzitter bij de leden-landbouwers.

Wat Boerenbond daaraan wil doen, staat niet in Tertio maar wel in Boer&Tuinder. In het kerstinterview zegt Sonja De Becker: “Als syndicale organisatie brengen we de problemen naar buiten. Dat is onze taak, maar we brengen ook de positieve verhalen. Er zijn best veel succesrijke verhalen in de land- en tuinbouw, maar we moeten de goede en de slechte verhalen in hun brede kader plaatsen. Er zijn nu eenmaal in meerdere sectoren moeilijke marktomstandigheden.”

Als voornemen noemt ze “zwaar investeren in de communicatie naar buiten. We spelen steeds op verdediging in de media. We zullen dat moeten blijven doen, maar daarnaast willen we ook dat onze positieve boodschappen aan bod komen. Dat gebeurt vandaag niet of te weinig. De reden daarvoor moet gezocht worden in onze stijl van communiceren. We zijn te zakelijk. We willen volledig en juist zijn. We communiceren op niveau van experts, niet van de lezer, kijker of luisteraar. Positieve berichtgeving moet de sector draagvlak geven en tegelijk ook aantrekkelijk maken voor starters. Het zal onze boeren en tuinders eveneens een hart onder de riem steken. Het worden verhalen van mensen over mensen (storytelling).”

De voorzitter van Boerenbond suggereert in Boer&Tuinder dat het Vlaams infocentrum land- en tuinbouw zich nog meer kan toeleggen op het correct informeren van het grote publiek over land- en tuinbouw. Op dit moment is VILT de drijvende kracht achter een stakeholdertraject rond landbouw en communicatie dat zou kunnen uitmonden in een voor de sector gemeenschappelijke communicatiestrategie. Begin deze week namen een 50-tal stakeholders, waaronder Boerenbond en het Algemeen Boerensyndicaat, deel aan een geslaagde brainstorm daaromtrent. Wie er meer wil over weten, kan de VILT-redactie begin volgend jaar opzoeken tijdens Agriflanders. Met een eigen stand zijn we van 10 tot en met 13 januari aanwezig in hal 4 van Flanders Expo in Gent.

Vandaag mikt VILT met Veldverkenners en VILT TeeVee op het brede publiek. Veldverkenners is een multimediaal platform dat de burger dichter bij de boer probeert te brengen via een community. Een Facebook-pagina en een website zijn de drijvende krachten achter deze community. Twee keer per jaar wordt er ook een brochure uitgegeven die een onderbelicht aspect van de Vlaamse land- en tuinbouw in de kijker stelt. Sedert 2014 zendt VILT elke tien weken het eigen programma VILT TeeVee uit op PlattelandsTV (kanaal 22 via Telenet, kanaal 95 via Proximus). Dat geeft burgers de kans om over de schouder van boeren mee te kijken naar het reilen en zeilen in de sector.

Bron: Tertio / Boer&Tuinder / eigen verslaggeving

Volg VILT ook via