nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

12.06.2019 De Landgenoten en gemeente As slaan handen in elkaar

De Landgenoten, een organisatie die bioboeren helpt grond te vinden, gaat met de Limburgse gemeente As samenwerken om een korte ketenproject op te zetten. Concreet is het de bedoeling dat er twee hectare landbouwgrond in As wordt gezocht waar groenten kunnen verbouwd worden die rechtstreeks aan de inwoners worden verkocht. “We willen aantonen dat we als gemeentebestuur op een verantwoorde manier voor onze inwoners kunnen zorgen. Biologische landbouw maakt deel uit van deze visie en het is een mooi voorbeeld van de korte ketenfilosofie de we nastreven”, zegt burgemeester Tom Seurs.

Onlangs keurde de gemeenteraad van As een samenwerkingsovereenkomst goed met De Landgenoten. Dat is een coöperatie met meer dan 1.000 aandeelhouders en schenkers die investeren om landbouwgrond aan te kopen en te beheren. Die landbouwgrond mag enkel gebruikt worden voor biologische landbouw. “Voor bioboeren ligt de toegang tot grond vaak heel moeilijk. Onze organisatie koopt grond aan en stelt die ter beschikking van kandidaat-boeren na een uitgebreid screeningsproces. Ook de gronden worden gescreend, al hoeft het niet meteen om landbouwgrond te gaan. Wel moeten enkele voorwaarden voldaan zijn, zoals dat hij voldoende groot is en vrij van gebruik”, vertelt Annelies Beyens van De Landgenoten.

In het kader van de samenwerking met de gemeente As heeft De Landgenoten al een eerste GRONDetafel in de gemeente opgezet, een netwerkmoment voor geïnteresseerde burgers, politici, collega-boeren en middenveldorganisaties. Daarnaast wordt er nu gezocht naar een perceel van twee hectare. “Er is heel wat grond beschikbaar in As, maar deze is doorgaans al in gebruik door plaatselijke landbouwers. Toch hopen we snel een geschikt perceel te vinden zodat we begin volgend jaar van start kunnen gaan. We merken dat vooral jonge mensen vragende partij zijn om hun groenten rechtstreeks te kopen aan het veld van de bioboer en dat ze zelfs bereid zijn de groenten zelf uit de grond te helpen halen”, aldus nog de burgemeester.

Het is de eerste keer dat De Landgenoten samen met een gemeente de handen in elkaar slaat om grond voor biologische landbouw te zoeken. Maar de coöperatie doet ook een oproep naar andere gemeenten om samen te gaan werken. “Elke gemeente die samen met ons boeren en burgers in beweging wil brengen en op zoek wil gaan naar gronden waarop biologisch geteeld kan worden voor de eigen inwoners, kan bij ons terecht”, klinkt het op de nieuwe website van De Landgenoten.

Bron: Gazet van Antwerpen

Beeld: Departement Landbouw en Visserij

Volg VILT ook via