nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

16.10.2019 Deadline verzamelaanvraag vanggewassen komt dichterbij

Landbouwers met percelen in gebiedstype twee en drie, die door het zesde Mestactieplan (MAP 6) verplicht een doelareaal moeten realiseren, zetten best een kruisje in hun agenda. “Ten laatste op 31 oktober moeten zij hun volledige teeltplan en de inzaaiperiode van hun vanggewassen vermelden in de verzamelaanvraag van het Departement Landbouw en Visserij”, laat de Vlaamse Landmaatschappij weten. “Alvast een tip: geef je volledige teeltplan correct aan.”

Via een verzamelaanvraag kunnen landbouwers in één keer een aantal steunmaatregelen aanvragen en verplichte aangiften uitvoeren. Eén van die verplichte aangiften is de inzaaiperiode van vanggewassen. “MAP 6 bepaalt dat er meer vanggewassen moeten worden ingezaaid, om directe verliezen van nutriënten tegen te gaan”, legt Leen Van den Bergh, woordvoerder bij de Vlaamse Landmaatschappij (VLM), uit. “De inzaaiperiode van de vanggewassen moet je opgeven in de verzamelaanvraag. Dat doen landbouwers best zo snel mogelijk na het inzaaien en ten laatste op 31 oktober. Omdat dat niet altijd eenvoudig is, zet de VLM graag enkele aandachtspunten op een rij.”

Eerst en vooral: geef het teeltplan correct aan. “Voor elk perceel moet je de voorteelt, hoofdteelt en nateelten correct aangeven”, adviseert Leen Van den Bergh. “Het vermelden van de correcte nateelten is heel belangrijk, omdat voor het realiseren van het doelareaal in gebiedstype twee en drie, verschillende teeltcombinaties in aanmerking komen.” Ten tweede: geef de juiste inzaaiperiode op. “Dat is alleen nodig voor de vanggewassen, niet voor de laag-risico nateelten en wintergranen. Vanggewassen zijn bijvoorbeeld gele mosterd en facelia, maar ook gras als nateelt.”

Let er ook op wie de aanvraag moet indienen. “De landbouwer die het perceel in gebruik heeft op 1 januari is verantwoordelijk voor de maatregel en het correct aangeven van het vanggewas met inzaaiperiode of de nateelt, ook al is het eventueel een andere landbouwer die het vanggewas of de nateelt inzaait”, klinkt het bij de VLM. En nog een laatste tip: “Dit staat los van de aangifte in de verzamelaanvraag, maar we geven graag nog even mee dat de landbouwer het vanggewas voldoende lang moet laten staan”, zegt Leen Van den Bergh. “Om als vanggewas beschouwd te kunnen worden, moet het vanggewas immers aangehouden worden tot en met 15/10 op zware kleigronden, 30/11 op percelen in de leemstreek en 31/1 op de overige percelen.”

Meer weten? Neem een kijkje op de website van de VLM.

Bron: eigen verslaggeving

Beeld: VLM

Volg VILT ook via