nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

28.06.2017 Decreetsvoorstel onverdoofd slachten goedgekeurd

Het Vlaams Parlement heeft quasi kamerbreed een voorstel van decreet goedgekeurd dat vanaf 2019 duidelijk bepaalt welke slachtmethodieken nog toegelaten worden. Deze "historische" stap voor meer dierenwelzijn is nu stevig decretaal verankerd, dankzij de steun van meerderheid en oppositie, zo laat Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts weten. “In het komende anderhalf jaar kan nu de omwenteling in onze slachthuizen optimaal voorbereid worden”, zo klinkt het. Dierenrechtenorganisatie GAIA is verheugd, de slachthuizen herhalen dat ze de regionale versnippering betreuren. 

Dieren moeten verdoofd worden vooraleer ze geslacht worden. Voor het slachten op basis van religieuze gronden geldt er echter een uitzondering waarvan tot op de dag van vandaag vaak gebruik wordt gemaakt. Die uitzondering verdwijnt nu vanaf 1 januari 2019. Slachtingen in het kader van een religieuze ritus moeten gebruikmaken van een omkeerbare verdovingstechniek zoals bijvoorbeeld elektronarcose, en het verbod geldt voor alle dierencategorieën. 

Enige uitzondering zijn vooralsnog de kalveren en runderen omdat de omkeerbare verdovingstechniek voor deze dieren nog niet volledig op punt staat. Van zodra dat wel het geval is, zal de Vlaamse regering ook voor deze dieren de omkeerbare verdoving verplichten voor de slacht op religieuze gronden, zo maakt Weyts zich sterk. Tot dan verplicht het decreet om post-cut-stunning toe te passen bij het slachten van kalveren en runderen.

Weyts verzekert ook dat het nieuwe decreet tegemoetkomt aan de opmerkingen van de Raad van State. Vorig zomer stelde hij Piet Vanthemsche aan om de dialoog met de verschillende partijen te voeren en oplossingen voor te stellen. Eind maart stelde Vanthemsche zijn eindrapport voor. Op basis van dit rapport werd vervolgens, door de minister en de meerderheid- en oppositiefracties, gezamenlijk in alle stilte aan een voorstel van decreet gewerkt voor een algemeen verbod op onverdoofd slachten. Jelle Engelbosch (N-VA), Sonja Claes (CD&V), Gwenny De Vroe (Open VLD), Els Robeyns (sp.a), Bjorn Rzoska (Groen) en Hermes Sanctorum (onafhankelijke) dienden het voorstel in.

“De slachthuizen krijgen dankzij het decreet de nodige duidelijkheid”, aldus Weyts. “De sector moet het komende anderhalf jaar nu gebruiken om personeel en infrastructuur voor te bereiden op de nieuwe manier van slachten. Om de Joodse en de moslimgemeenschappen te begeleiden bij de toepassing van de nieuwe regelgeving, wordt in onafhankelijke begeleiding voorzien. Collectieve slachtvloeren worden mogelijk om capaciteitsproblemen op te vangen waar vanzelfsprekend verdoofd geslacht wordt.”

FEBEV, de sectorfederatie van de slachthuizen neemt akte van de stemming en benadrukt dat het sinds het politieke akkoord over het verbod op onverdoofd slachten actief en concreet bijgedragen heeft aan de uitwerking van het decreet. De sector is “vanzelfsprekend tevreden” over de inhoud en implicaties van het decreet in kwestie. De samenwerking met de betrokken partijen bij de totstandkoming ervan is constructief verlopen, zo klinkt het. Wel stipt FEBEV opnieuw aan dat het de regionale versnippering inzake de materie betreurt. “In elk gewest zal het onverdoofd slachten op een verschillende manier worden geregeld”, zo klinkt het.

Bij dierenrechtenorganisatie GAIA zijn er niets dan positieve geluiden te horen. "22 jaar hebben we ervoor geijverd en vandaag is het eindelijk zover: het Vlaams Parlement stemt het decreet dat wettelijk (weliswaar na een overgangsperiode van anderhalf jaar) een einde maakt aan het onnodige en vermijdbare lijden van honderdduizenden schapen en runderen, die omwille van religieuze tradities zonder verdoving geslacht worden”, zo klinkt het. “Een historische gebeurtenis. En dat in het jaar waarin GAIA zijn 25ste verjaardag viert."

Bron: eigen verslaggeving

Beeld: GAIA

Volg VILT ook via