nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

13.01.2017 DGZ-award en geldprijs voor boer sterk in bioveiligheid

Dierengezondheidszorg Vlaanderen legt in 2017 de focus op bioveiligheid, ook en vooral in een sector die op dat vlak nog belangrijke inspanningen moet leveren. Terwijl de meeste pluimvee- en varkenshouders vertrouwd zijn met de maatregelen die nodig zijn om insleep en verspreiding van ziekten op hun bedrijf te voorkomen, is dat voor veel rundveehouders nog wennen. In plaats van met een belerend vingertje verleidt DGZ Vlaanderen rundveehouders met een ‘Bioveiligheid Award’. Voor elke categorie – vleesvee, melkvee, vleeskalveren – wordt een award met bijbehorende (aanzienlijke) geldprijs uitgereikt.

Onder bioveiligheid verstaan we alle maatregelen die een veehouder neemt om het risico op insleep en verspreiding van ziekteverwekkers op het bedrijf te voorkomen of te minimaliseren. Aankoop van dieren, omgang met bezoekers, weidegang, infrastructuur en omgeving zijn hiervoor belangrijke punten van aandacht. Naast goede praktijken die voor alle bedrijven gelden, zoals bedrijfskleding en laarzen voor de bezoekers, is het voor veel bedrijven een goede keuze om een bedrijfsspecifiek sanitair beleid te voeren.

Veehouders met vleesvee, melkvee en vleeskalveren krijgen van Dierengezondheidszorg Vlaanderen een duwtje in de rug om hier werk van te maken. Om op een positieve manier te sensibiliseren, reikt de organisatie een Bioveiligheid Award uit waaraan een geldprijs verbonden is. Voor de winnaars in de categorieën vleesvee en melkvee is 3.750 euro weggelegd, voor het winnende vleeskalverbedrijf 1.500 euro.

Rundveehouders die nu al een aantal maatregelen genomen hebben en in de toekomst van plan zijn om verdere stappen te zetten op hun bedrijf, kunnen zich inschrijven en maken zo kans op de award. Voorzitter Marcel Heylen legt uit dat het idee ontstaan is in de adviescommissie herkauwers waarin ook de landbouworganisaties zetelen. “Een enquête tijdens de Agridagen leerde dat de helft van de ondervraagde rundveehouders geen notie heeft van bioveiligheid”, aldus Heylen. Dat kan en moet beter, maar het zal inspanningen vergen want “bioveiligheid is een werkwoord”, om de woorden van Herman Deschuytere (DGZ) te gebruiken.

De unit manager gezondheidszorg legt uit dat bioveiligheid verankerd moet zitten in de dagelijkse manier van werken. De inspanningen die dat vergt, verdienen zichzelf terug. “Een gezonde veestapel heeft minder medicijnen nodig en is aantoonbaar een gezonde financiële keuze”, aldus Deschuytere. Een goede relatie uitbouwen met de bedrijfsdierenarts is een eerste belangrijke stap. Voorzitter Marcel Heylen maakte dat visueel duidelijk door aan het ‘rad van de bioveiligheid’ te draaien, waarbij de hoogste punten te scoren zijn met de relatie met de bedrijfsdierenarts enerzijds en anderzijds met het aankoopbeleid voor nieuwe dieren die aan de eigen veestapel worden toegevoegd.

Andere aandachtspunten voor rundveehouders zijn de afkalfbox en de ziekenboeg, wat beter niet één en dezelfde ruimte is in de stal. Zien we ook hoog scoren op het rad: het rundvee indelen in leeftijdsgroepen, het reinigen en ontsmetten van de stal, een aangepaste bezettingsdichtheid in de stal en bedrijfskledij dragen. Wie de communicatie van DGZ Vlaanderen in 2017 blijft volgen, zal ongetwijfeld de nodige tips en tricks vernemen.

Ter afronding geven we nog de details van de wedstrijd mee en herhalen we wat er op het spel staat. Naast een mooie geldprijs is dat ook een gepersonaliseerd bord waarmee een rundveehouder aan de ingang van zijn bedrijf kan tonen dat hij de trotse bezitter is van een award. Inschrijven kan tot 15 mei, in de tweede helft van mei voert DGZ een preselectie uit. Voor elke categorie – vleesvee, melkvee en vleeskalveren – worden er zes bedrijven gekozen. Elk bedrijf dat in de preselectie zit, krijgt in de zomermaanden het bezoek van de jury. Deze jury selecteert per categorie drie bedrijven. Het publiek zal online kunnen stemmen. In combinatie met de juryscores levert dit drie winnaars op.

Op Agribex 2017 worden de winnaars bekendgemaakt en awards uitgereikt. Het loont de moeite om de wedstrijdwebsite nu reeds te bezoeken want behalve het deelnemingsformulier vind je er ook tips, getuigenissen en praktijkvoorbeelden om de bioveiligheid op een rundveebedrijf te verbeteren. Check www.mijnmaniervanwerken.be. De DGZ Bioveiligheid Award wordt mogelijk gemaakt dankzij de financiële ondersteuning door Allflex.

Bron: eigen verslaggeving

Beeld: DGZ Vlaanderen

Volg VILT ook via