nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

28.10.2017 DGZ en MCC bouwen gezamenlijke activiteiten verder uit

In 2008 nam het Melkcontrolecentrum Vlaanderen (MCC) zijn intrek in het gebouw van Dierengezondheidszorg Vlaanderen (DGZ) in Lier. Van meet af aan werkten ze samen op logistiek vlak, meer bepaald voor het transport van laboratoriummonsters en dierlijke materialen. De bestuurders en de directie voelden al in 2012 aan dat er nog meer mogelijkheden (ICT, dienstverlening) waren voor een verregaande samenwerking. Tijdens de plannen voor een grondige renovatie van de site in Lier groeiden beide organisaties zodanig naar elkaar toe dat ze besloten hebben om een aantal activiteiten onder te brengen in een gezamenlijke coöperatie. Een volledige fusie is juridisch moeilijk, en niet meteen aan de orde.

Toen MCC in 2008 verhuisde naar de site van DGZ in Lier lag een samenwerking tussen de twee voor de hand. Op vlak van logistiek werd daar ook meteen mee gestart want beide organisaties hebben immers koeriers en buitendienstmedewerkers die ervoor moeten zorgen dat melkstalen, bloedstalen, abortussen en kadavers tijdig in Lier en Torhout geraken voor labo-onderzoek. Vier jaar later startte het onderzoek naar de mogelijkheden voor een intensere samenwerking inzake logistiek, ICT en dienstverlening aan de klant. Aangezien dit goedkoper en algemeen beter voor de klanten-veehouders werd geacht, zijn hiervan een aantal punten inmiddels in de praktijk gebracht.

Om de dienstverlening in tijden van besparingen en een krimpend aantal veehouders op hetzelfde hoge niveau te kunnen handhaven, drong een meer verregaande samenwerking zich ook op andere terreinen op. Denk daarbij aan algemene diensten zoals personeel, financiën en administratie. Beide vzw’s vertonen een hele reeks gemeenschappelijke kenmerken. Zo zijn ze elk in 2000 ontstaan uit een Vlaamse fusie van vijf provinciale structuren, zijn ze door de federale overheid erkend voor het uitvoeren van bij wet vastgelegde opdrachten en spelen (melk)veehouders een belangrijke rol in het bestuur.

De grote stap is nu gezet om een aantal gezamenlijke activiteiten onder te brengen in een coöperatieve vennootschap die in de eerste helft van volgend jaar het levenslicht zal zien. Een fusie van MCC en DGZ is niet meteen aan de orde. De erkenningen van de vzw’s zijn immers geregeld in federale regelgeving en voor de overheid spreekt het niet vanzelf om de wettelijk vastgelegde opdrachten uit te besteden aan een andere dan de originele rechtspersoon. Een tweede hinderpaal voor een volledige fusie is de verschillende samenstelling van de raden van bestuur: uitsluitend veehouders (varkens, melkvee, vleesvee en pluimvee) in het geval van Dierengezondheidszorg Vlaanderen en een paritaire samenstelling van melkveehouders en vertegenwoordigers van de zuivelindustrie bij het Melkcontrolecentrum.

“Samen met MCC hebben we als doel om de klant- en marktgerichtheid van onze organisaties verder te verbeteren. Hiertoe willen we de bestaande samenwerking in eerste instantie uitbreiden, en later, een coöperatieve vennootschap oprichten en de activiteiten zo verregaand mogelijk operationeel integreren”, zegt Marcel Heylen, voorzitter van de raad van bestuur van DGZ. Diens collega-melkveehouder en voorzitter bij MCC, François Achten, benadrukt dat de klanten er te allen tijde wel bij moeten varen.

Bijzonder is dat de wens tot het verdiepen van de samenwerking steeds luider ging klinken tijdens de plannen voor een grondige renovatie van de site in Lier die DGZ en MCC delen. Architectenbureau ar.2 heeft de plannen een aantal keren moeten bijsturen omdat de twee organisaties meer en meer als één ging denken. Met het nieuwe gebouw waarin ze dit najaar hun intrek namen en de nieuwe coöperatie die op stapel staat, lijken DGZ en MCC klaar om een nieuw hoofdstuk te schrijven in de ondersteuning van veehouders bij de productie van veilig en kwaliteitsvol voedsel.

Bron: eigen verslaggeving

Volg VILT ook via