nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

03.11.2016 DGZ en MCC willen samen voort om kosten te drukken

Het Melkcontrolecentrum Vlaanderen (MCC) en Dierengezondheidszorg Vlaanderen (DGZ) onderzoeken een verregaande samenwerking om de kosten voor veehouders zo laag mogelijk te houden. Op korte of middellange termijn zouden alle activiteiten onder één operationele aansturing gebracht kunnen worden. MCC en DGZ zijn beiden dienstverleners aan de veehouderij. De één waakt over de melkkwaliteit, de ander over de gezondheid van de Vlaamse veestapel. Beiden opereren vanuit Lier (DGZ heeft daarnaast ook een site in Torhout, nvdr.) zodat er al sinds 2008 intensief samengewerkt wordt op vlak van analyses en transport van labostalen. Vier jaar later werd de samenwerking al uitgebreid en nu wil men nog een stap verder gaan.

Melkcontrolecentrum Vlaanderen (MCC) en Dierengezondheidszorg Vlaanderen (DGZ) hebben een lange historiek van samenwerking. Eerst bij het analyseren en transporteren van stalen van dierlijke oorsprong en allerlei andere materialen, vanaf 2012 werd naar nauwere samenwerking bij logistiek, ICT en dienstverlening gezocht. Op een aantal punten is dit reeds gerealiseerd.

Tegelijk blijkt dat ook op andere terreinen zoals algemene diensten (personeel, administratie, financiën) én laboratorium een bijkomende synergie te realiseren valt. Deze vaststelling maakt, “samen met de talrijke gelijkenissen tussen beide organisaties en de bedrijfsontwikkelingen en uitdagingen vanuit de markt”, dat beide raden van bestuur de opdracht gaven om te onderzoeken of alle activiteiten in een éénduidig aangestuurde werking kunnen plaatsvinden.

“De randvoorwaarden inzake de gereglementeerde melkkwaliteitsbepaling, diergeneeskundige programma’s en dienstverlening blijven daarbij – conform de federale en regionale wetgeving – uiteraard gegarandeerd”, luidt het in een persbericht. Daarin wordt ook benadrukt dat de drijfveer van deze beslissing de continue verbetering is van de kwaliteit-prijsverhouding van de analyses en diensten die beide organisaties momenteel aanbieden en in de toekomst nog willen ontwikkelen. Boerenbondvoorzitter Sonja De Becker communiceert aan de eigen achterban dat het een keuze voor efficiëntie is en “de laagst mogelijke operationele kosten”.

Bron: eigen verslaggeving

Beeld: MCC

Volg VILT ook via