nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

15.03.2019 DGZ gaat terug op zoek naar meest bioveilige veehouders

Voor de tweede keer op rij organiseert Dierengezondheidszorg Vlaanderen (DGZ) een wedstrijd om bioveilige rundveebedrijven te belonen. “Bioveiligheid vormt dé sleutel bij de preventie van dierziekten op rundveebedrijven. Nochtans merken we dat heel wat veehouders zich niet of onvoldoende bewust zijn van het belang ervan. Daarom lanceren we opnieuw een Bioveiligheid Award”, vertelt DGZ-voorzitter Marcel Heylen. Met mooie geldprijzen wil DGZ rundveehouders belonen die actief rond bioveiligheid werken en ze motiveren om verder stappen te blijven zetten.

In de missie van DGZ zit expliciet vervat dat de organisatie de Vlaamse veehouders en dierenartsen helpt bij het gezond houden van hun veestapel. “Bioveiligheid ligt aan de basis van een gezonde veestapel”, stelt Heylen. “Bij een enquête tijdens de Agridagen in 2016 bleek nochtans dat minder dan de helft van de veehouders de juiste definitie van bioveiligheid kan aanduiden. Voor ons was dat het startsein om een bewustmakingscampagne te starten. De uitreiking van een tweejaarlijkse award vormt daarbij het orgelpunt.”

Onder bioveiligheid verstaat DGZ alle maatregelen om het risico op ziekte-insleep en verspreiding van ziekteverwekkers op veebedrijven te voorkomen of te minimaliseren. Belangrijke punten van aandacht daarbij zijn onder andere de aankoop van dieren, omgang met bezoekers, weidegang, infrastructuur en omgeving. Een gezondere veestapel levert de veehouder immers ook een direct economisch voordeel op, want het betekent minder kosten voor diergeneesmiddelen en minder uitval van dieren. Bovendien dragen gezonde dieren bij aan kwaliteitsvolle melk en kwaliteitsvol vlees.

“Met onze award willen we de veehouders aanmoedigen om samen met hun bedrijfsdierenarts na te denken over een betere bioveiligheid voor hun bedrijf, er een plan voor op te stellen en tenslotte over te gaan tot de uitvoering en het onderhoud ervan”, aldus DGZ. De organisatie wijst erop dat bioveiligheid een aanpak op maat vraagt omdat elk bedrijf anders is. Ook is bioveiligheid nooit afgewerkt. “Het vergt een dagelijkse routine en een streven naar continue verbetering. Zo kan je de lat altijd een beetje hoger leggen”, zegt directeur Denis Volckaert.

Dat beseffen ook de winnaars van de eerste Bioveiligheid Award. In de categorie vleeskalveren ging de prijs naar Tom Van Loon. “De deur van het bedrijf zit altijd op slot. Van zodra je binnengaat, staat er een groot rek met wegwerpoveralls en schoenovertrekken en een wasbak met de nodige ontsmettingsmiddelen. Dat vraagt een minimale investering, maar één die een maximaal resultaat garandeert”, vertelt de bedrijfsdierenarts van Tom Van Loon. Voor de kalverhouder zelf zorgde de deelname aan de award vooral voor meer bewustzijn over de problematiek. “We spreken er ook meer over met collega’s en leren zo van elkaar.”

In de categorie vleesvee was Geert Demasure de winnaar. “We hebben een vleesveebedrijf met 180 kalvingen per jaar. Het grootste risico op verspreiding van ziektes vormt het contact tussen jonge en oude dieren. Daarom trekken we telkens andere laarzen aan als we naar een andere diergroep gaan. Ook de looplijnen op het bedrijf spelen een rol. Zo starten we het werk altijd bij de jongste groep dieren om te eindigen bij de oudste dieren”, legt hij uit. Volgens Demasure heeft de aandacht voor bioveiligheid ervoor gezorgd dat er nauwelijks nog kalfjes sterven op het bedrijf.

Pieter Maes werd door DGZ uitgeroepen tot de meest bioveilige veehouder in de categorie melkvee. “Toen we een aantal jaar geleden gestopt zijn met het houden van zeugen kwam er plaats vrij om deze ruimte in te richten voor de kalfjes. De oude kalverstal werd behouden zodat er eventueel kan afgewisseld worden. Een stal die eens leegstaat, is immers de beste ontsmetting die je kunt denken”, stelt Maes. Daarnaast krijg elk kalf op zijn bedrijf zijn eigen melkemmer en eigen speen, naalden worden slechts één keer gebruikt en de ligbedden van de koeien worden drie keer per dag schoongemaakt en één keer per week ontsmet.

Alle veehouders die nu al een aantal maatregelen hebben genomen rond bioveiligheid en die van plan zijn om verdere stappen te nemen, kunnen zich nog tot 30 juni inschrijven voor de tweede Bioveiligheid Award. Dat kan in drie categorieën: vleesvee, melkvee en vleeskalveren. Op basis van een vragenlijst die ze moeten invullen, kiest de jury zes bedrijven per categorie. Zij krijgen in de periode augustus – november een bezoek van de jury. Vervolgens gaan er drie bedrijven per categorie door naar de eindronde. Tot eind januari krijgt het publiek de kans om te stemmen. Deze stemmen worden samengeteld met de punten van de jury.

Op de Agridagen in februari 2020 worden de drie winnaars dan bekendgemaakt. Naast een gepersonaliseerd uithangbord dat ze aan de ingang van hun bedrijf kunnen ophangen en eeuwige roem krijgen zij ook een mooi geldbedrag. De winnaars in de categorie melkvee en vleesvee krijgen elk 3.750 euro, voor het winnende bedrijf in de kalverhouderij is er 1.500 euro weggelegd.

Tijdens het hele traject wil DGZ de term ‘bioveiligheid’ nog meer bekendmaken in de sector en de toepassing ervan promoten. “Daarom gaan we de rundveehouders inspireren met allerlei bioveiligheidstips met de nadruk op de praktische haalbaarheid ervan. We zullen ook extra aandacht besteden aan erfbetreders en hun rol in het voorkomen van ziekte-insleep op een bedrijf.

Meer informatie: www.mijnmaniervanwerken.be

Bron: eigen verslaggeving

Volg VILT ook via