nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

04.05.2017 DGZ zet volop in op preventieve aanpak dierziekten

In 2016 analyseerde Diergezondheidszorg Vlaanderen (DGZ) 1,8 miljoen stalen op dierziekten en werden ruim 9.000 autopsies uitgevoerd op dode dieren. Omdat dierziekten een veehouder veel geld kosten, zet DGZ sinds afgelopen jaar in op een nieuwe benadering van dierengezondheidszorg: van curatief naar preventief. Vandaar ook dat er in 2016 heel wat aandacht ging naar bioveiligheid. Met een award die de meest hygiënische veehouder moet bekronen, wil DGZ ook in 2017 de nodige focus leggen op het belang van een preventieve aanpak inzake dierziekten.

DGZ, de organisatie die veehouders begeleidt bij de gezondheidszorg voor hun dieren, voerde begin 2016 een meerjarenbeleidsplan in dat nog zal lopen tot 2018. Eén van de kernelementen van dat plan bestaat uit een meer preventieve aanpak van dierziekten. “Een essentiële voorwaarde om gezonde dieren te houden en dus zoveel mogelijk dierziekten te voorkomen, is een goede bioveiligheid”, vertelt DGZ-voorzitter Marcel Heylen.

Daarom heeft DGZ in 2016 veehouders aangemoedigd om samen met hun bedrijfsdierenarts na te denken en actie te ondernemen om het risico op insleep en verspreiding van ziekteverwekkers op het bedrijf te voorkomen of toch zeker tot een minimum te beperken. “Het is logisch dat aspecten van bioveiligheid verschillen naargelang de soort dieren en de bedrijfsvoering. Maar altijd zullen de maatregelen die een veehouder neemt stevig rendement opleveren”, stelt Heylen. “Gezonde dieren presteren nu eenmaal beter.”

In dat kader lanceerde DGZ begin dit jaar op Agriflanders de DGZ Bioveiligheid Award. Die is gericht op melkvee-, vleesvee- en kalverhouders. “We hebben gemerkt dat de meeste pluimvee- en varkenshouders vertrouwd zijn met de maatregelen die nodig zijn om insleep en verspreiding van ziekten op hun bedrijf te voorkomen, maar dat veel rundveehouders zich nog onvoldoende bewust zijn van het belang van bioveiligheid”, klonk het tijdens Agriflanders. Met een award en bijbehorende geldprijs werd gekozen om de runderhouders positief te sensibiliseren over het probleem.

Vandaag hebben al 49 landbouwbedrijven zich ingeschreven voor de award: acht gemengde bedrijven, 18 melkveebedrijven, drie vleeskalverbedrijven en 20 vleesveebedrijven. “Maar er is nog altijd plaats voor meer kandidaten”, aldus Heylen op de jaarvergadering van DGZ. Inschrijven voor de DGZ Bioveiligheid Award kan nog tot maandag 15 mei via www.mijnmaniervanwerken.be. Begin december, tijdens Agribex, worden de drie winnaars bekendgemaakt die elk kans maken op een geldprijs tot 3.750 euro.

Daarnaast wil DGZ ook stappen vooruit zetten om de sector en de overheid te ondersteunen bij het introduceren en het vernieuwen van de gewenste monitoringsprogramma’s. “Een belangrijke voorwaarde om dat te kunnen realiseren, is dat de investeringen in preventie aantoonbaar toegevoegde waarde opleveren op het gebied van rendement en dierenwelzijn. Veehouders zullen pas investeren in preventieve maatregelen als dit geld bespaart en een beter bedrijfsrendement oplevert”, luidt het. DGZ wil daarom de veelheid aan data die bij de eigen organisatie en andere partners in de keten beschikbaar zijn, samenbrengen en analyseren.

De bundeling van de krachten met het Melkcontrole Centrum (MCC) was een andere verwezenlijking in 2016. “De raden van bestuur van beide organisaties hebben tot een verregaande operationele samenwerking ingestemd eind 2016. Dat moet ook voordelen op vlak van ICT en infrastructuur opleveren. Het besluit om van drie naar twee sites te gaan, kadert daarbinnen. Omvangrijke investeringen in onze sites in Lier en Torhout moeten procesinrichtingen verder verbeteren en werkprocessen efficiënter maken”, stelt de organisatie. Het uiteindelijke doel: de bedrijfszekerheid verankeren en de organisatie zijn waar elke Vlaamse veehouder kan en wil op rekenen in zijn streven om met een gezonde veestapel zijn kost te verdienen.

Bron: eigen verslaggeving

Volg VILT ook via