nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

03.08.2020 Dien de steunaanvraag voor aardappelen en sierteelt in

De Vlaamse regering keurde op 10 juli de steunmaatregelen voor aardappeltelers en siertelers goed om de schade geleden naar aanleiding van de COVID-19-pandemie deels te vergoeden. Voor de aardappeltelers komt er een tegemoetkoming van 10 miljoen euro, voor de sierteeltbedrijven gaat het om 25 miljoen euro. De getroffen bedrijven kunnen hun aanvraag bij het steunfonds voor aardappelen tot en met 28 augustus indienen, voor de siertelers is de uiterste indieningsdatum 11 september.
Vrije bewaaraardappelen
 
Aardappeltelers kunnen een vergoeding krijgen voor de vrije bewaaraardappelen die nog in stock lagen op 15 mei van dit jaar. De vrije aardappelen die gebruikt werden voor het voederen aan de eigen veestapel in de periode van 12 maart tot 15 mei 2020, mogen bijgeteld worden bij de werkelijke stock op 15 mei 2020.

De vergoeding bedraagt maximaal 50 euro/ton en is mogelijk voor een stock van maximaal 500 ton vrije aardappelen. De eerste 100 ton vrije aardappelen komen niet in aanmerking voor de vergoeding.
De vergoeding is beperkt tot 20 ton bewaaraardappelen per hectare, geteeld in 2019. Hiervoor wordt gekeken naar de percelen met bewaaraardappelen (code 901 - niet vroege aardappelen) in gebruik op 31 mei 2019 in de eigen verzamelaanvraag van 2019. Bij de bepaling van het areaal wordt ook rekening gehouden met de oppervlaktes bewaaraardappelen in Wallonië of de aangrenzende lidstaten.
 
Bij een controle moet de landbouwer de aangegeven stock op 15 mei en elke stockbeweging (verkoop, afvoer van aardappelen, …) vanaf 15 mei 2020 kunnen aantonen met bewijsstukken.
 
Het ingevulde en ondertekende aanvraagformulier moet via e-mail of aangetekende zending worden doorgestuurd naar de provinciale buitendienst van het Departement Landbouw en Visserij. De uiterste indieningsdatum voor deze aanvraag is28 augustus 2020. Meer informatie over de voorwaarden en het formulier dat gebruikt moet worden voor deze aanvraag, is terug te vinden op www.lv.vlaanderen.be/crisismaatregelen/aardappelen.
 
Sierteelt
 
Professionele siertelers die minstens 50 procent van hun omzet uit sierteeltproductie halen, komen in aanmerking voor een vergoeding als ze ten gevolge van de COVID-19 maatregelen in de periode 16 maart tot 30 mei 2020 per sierteeltgroep of teelt minimaal 30 procent (voor sierteeltgroepen/teelten van categorie A) of minimaal 50 procent (voor sierteeltgroepen/teelten van categorie B) omzetdaling hebben ten opzichte van dezelfde periode in 2017, 2018 en 2019. De omzetdaling moet aantoonbaar zijn aan de hand van boekhoudkundige bewijsstukken.
 
De vergoeding wordt toegekend voor het areaal van de sierteeltgroep waarbinnen de individuele omzetdaling is geleden. De vergoeding wordt uitgedrukt in euro per are en ligt vast per sierteeltgroep (meer info vind je in de tabel op de website van het Departement Landbouw & Visserij).
 
Bij het aanvraagformulier moetenook één of meer bijlagen worden meegestuurd, afhankelijk van de teeltgroepen waarin de omzetdaling werd geleden. Het ingevulde en ondertekende aanvraagformulier en de bijlagen moeten via e-mail of aangetekende zending worden doorgestuurd naar de provinciale buitendienst van het Departement Landbouw en Visserij. De uiterste indieningsdatum voor deze aanvraag is11 september 2020.

Bron: Eigen verslaggeving

Volg VILT ook via