nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

09.06.2017 Dieren als wezens met gevoelens opnemen in de grondwet

Senator Sabine de Bethune (CD&V) en senaatsvoorzitster Christine Defraigne (MR) willen het welzijn van dieren verankeren in de grondwet. Ze stellen voor om dieren daarin te omschrijven als wezens met gevoelens. De mosterd hebben ze gehaald bij Waals minister van Dierenwelzijn Carlo Di Antonio want op zijn initiatief wordt het juridisch statuut van dieren in Wallonië verbeterd. Door een grondwetswijziging zouden andere grondrechten, zoals godsdienstvrijheid, altijd rekening moeten houden met dierenrechten.

In Wallonië is recent een voorontwerp van decreet goedgekeurd dat van dieren ‘begaafde wezens met gevoelens’ maakt. Initiatiefnemer Carlo Dit Antonio (cdH) stoorde zich eraan dat dieren juridisch hetzelfde statuut hebben als roerende goederen. Als minister van Dierenwelzijn vindt hij dat een hinderpaal om gevallen van dierenmishandeling of -verwaarlozing streng te bestraffen. Elk gewest heeft het recht om het Burgerlijk Wetboek aan te passen op zijn grondgebied als het om gewestelijke bevoegdheden gaat.

In Vlaanderen acht men dat niet nodig omdat de dierenwelzijnswet reeds een ruim beschermingskader biedt. Een communicatiemedewerker van Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts maakte in krant het verschillend statuut van dieren en roerende goederen treffend duidelijk: “Enkel in de context van een aankoop zijn ze gelijk. Als je een garantie wil bij de aankoop van je hond, dan geldt hetzelfde als voor de aankoop van een koelkast. Maar er blijft wel een belangrijk verschil: je mag slaan op je koelkast, maar niet op je hond.” Hogere boetes op dierenmishandeling kunnen volgens het kabinet Weyts ingevoerd worden zonder een aanpassing van het Burgerlijk Wetboek. De Raad van State moet zich overigens nog uitspreken over de geplande aanpassing in Wallonië.

Op het federale niveau willen senaatsvoorzitster Christine Defraigne en senator Sabine de Bethune werk maken van een grondwetswijziging om dieren te erkennen als gevoelige wezens met eigen belangen en waardigheid. Daarmee willen hun partijen, MR en CD&V, dierenrechten beter beschermen. “We mogen niet langer wachten want we hebben het afgelopen jaar al te veel bereikt op vlak van dierenwelzijn”, zegt Defraigne in De Standaard. Als de wetswijziging er komt, zullen dierenrechten een fundamenteel onderdeel worden van onze maatschappij. “Binnen alle bevoegdheden zal dan rekening moeten worden gehouden met dierenrechten”, zegt De Bethune. “Wie dat niet doet, kan worden gesanctioneerd door het Grondwettelijk Hof.” In Duitsland en Luxemburg werd de grondwet al in die zin aangepast.

Dierenrechtenorganisatie GAIA gaat deze zomer campagne voeren voor het inschrijven van dieren in de grondwet want de organisatie ziet dit als een belangrijke stap voor de erkenning van dierenrechten. GAIA verzamelde al meer dan 60.000 handtekeningen voor een dergelijke grondwetsherziening via een petitie gericht aan de Kamer van volksvertegenwoordigers. Deze zomer hoopt de organisatie nog meer de steun van het grote publiek te krijgen want de GAIA-karavaan doet 12 grote steden aan en sprokkelt overal handtekeningen.

Bron: De Standaard / eigen verslaggeving

Beeld: GAIA

Volg VILT ook via