nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

31.05.2017 Dierenartsen Zonder Grenzen houdt Wereldmelkdag in ere

Naar jaarlijkse gewoonte krijgt Manneken Pis in Brussel op 1 juni de kleren van een Afrikaanse herder aangetrokken en plast hij melk. Met deze actie op Wereldmelkdag wil de Belgische ngo Dierenartsen Zonder Grenzen aandacht vragen voor veeteelt in Afrika. In droge en woestijnachtige gebieden kunnen nauwelijks gewassen geteeld worden. De bevolking voorziet er in zijn levensonderhoud met nomadische veehouderij. De Peul is zo’n West-Afrikaanse bevolkingsgroep van rondtrekkende veehouders. Melk is voor hen één van de belangrijkste bronnen van voedsel.

In Afrika speelt veeteelt een essentiële rol in de strijd tegen honger en armoede. Behalve als bron van voedsel dienen dieren ook voor hun trekkracht op het veld en als vervoersmiddel. De verkoop van melk, eieren, vlees en huiden levert een gezin een inkomen op. De mest is waardevol voor de bemesting van de velden. In woestijnachtige gebieden leveren rondtrekkende veehouders ook een bijdrage aan de biodiversiteit door het instandhouden van lokale rassen en fragiele ecosystemen. De dieren verspreiden namelijk mest en zaden en woelen de aarde om.

Op Wereldmelkdag (1 juni) zet Dierenartsen Zonder Grenzen het belang van veeteelt in Afrika in de verf door Manneken Pis een herderskostuum aan te trekken en hem melk te laten plassen. De missie van de ngo is het verbeteren van de diergezondheidszorg op het Afrikaanse platteland. Daartoe ondersteunt Dierenartsen Zonder Grenzen plaatselijke dierenartsen bij het uitbouwen van een praktijk en leidt ze veehouders op tot dierenverzorgers, die basiszorgen kunnen toedienen aan kuddes uit de omringende dorpen. De Belgische ngo helpt ook bij het aanleggen van veevoedervoorraden wanneer de marktprijs laag is. Tijdens het droogseizoen kunnen de veehouders dan voeder voor hun kuddes kopen aan een betaalbare prijs.

Door beter voeder, meer water en een betere gezondheid kunnen de Afrikaanse koeien drie keer meer melk produceren. In Afrika is dat nog altijd maar twee tot drie liter terwijl een Belgische koe al gauw 25 tot 35 liter melk per dag produceert. Tijdens het droogseizoen staat de melkproductie in Afrika extra onder druk door een tekort aan water en gras. De laatste drie maanden van het droogseizoen gaat alle melk naar de kalveren en schiet er niets meer over voor de familie. Op de koop toe gaat een deel van de productie verloren door de slechte hygiëne tijdens het productieproces en het gebrek aan infrastructuur.

Dierenartsen Zonder Grenzen zorgt er daarom voor dat meer gezonde melk zijn weg vindt van producent naar consument. Wanneer de  productie tijdens het droogseizoen op peil blijft, dan kunnen boerenfamilies nog altijd een deel van de melk verkopen op de lokale markt. Door sensibilisering verbetert de aandacht voor hygiëne tijdens het melken. En dankzij de ontwikkelingshulp ontstaat er in Afrika een kleinschalig systeem van melkophaling en -verwerking. De ngo spreekt zelf van minimelkerijen. Veeteelt is dus een middel voor Dierenartsen Zonder Grenzen om het welzijn van de plattelandsbevolking in Afrika te verbeteren. De ngo is actief in acht Afrikaanse landen: Niger, Mali, Burkina Faso, Rwanda, Congo, Burundi, Oeganda en Tanzania.

Voor de verkleedpartij van Manneken Pis werkt Dierenartsen Zonder Grenzen samen met de Belgische boerencoöperatie Faircoop omdat ook in eigen land de melkveehouders het niet makkelijk hebben. De melkprijs schommelt sterk en is bij momenten niet of nauwelijks kostendekkend. In deze context zoeken veel boeren hun toevlucht tot schaalvergroting, met een intensief landbouwmodel als resultaat. Faircoop is ontstaan na de melkcrisis in 2009 en brengt met Fairebel een eigen merk op de markt. Ze garanderen een betere winstverdeling tussen de verschillende schakels. Op Wereldmelkdag kunnen voorbijgangers aan het standbeeld van Manneken Pis van 9 tot 14 uur gratis melk proeven van Fairebel. Eerder deze maand breidde de coöperatie het eigen gamma van melk en kaas uit met vier ijssoorten op basis van biomelk.

Bron: eigen verslaggeving

Beeld: Dierenartsen Zonder Grenzen

Volg VILT ook via