nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

10.10.2018 Diervoedersector checkt al 10 jaar mycotoxines in graan

Droog weer en veel zon is goed voor de granen, tenminste als het ten tijde van de korrelvulling een keer wil regenen. Deze zomer bleef de regen uit en dat kostte kilo’s. Positief nieuws komt er wel omtrent de graankwaliteit. Het mycotoxinegehalte ligt net als vorig jaar laag. Het is al voor het tiende jaar op rij dat de beroepsvereniging van mengvoederfabrikanten (BFA) een doelgerichte monitoring uitvoert onmiddellijk na de oogst. Het kan daarvoor rekenen op de steun van de eigen leden-veevoederfabrikanten, als die van KVBM (Koninklijke Vereniging der Belgische Maalders) en Synagra (de beroepsvereniging van graanhandelaars).

Mycotoxines zijn giftige stoffen die door schimmels worden geproduceerd, en bij haast alle graansoorten voorkomen. Ondanks de bestaande preventieve maatregelen zijn deze toxines meestal reeds vóór de oogst aanwezig. Ze worden op het veld gevormd tijdens de groei van het gewas, na de oogst, of tijdens de opslag. Rassenkeuze, bodembewerking maar vooral vochtige weersomstandigheden werken de ontwikkeling van schimmels en mycotoxines in de hand.

Om eventuele problemen op voorhand te kunnen inschatten, nam de Belgian Feed Association (BFA) in haar sectoraal bemonsteringsplan analyses op om het mycotoxinegehalte in granen te meten. Het Early Warning Systeem (EWS) van de mengvoederindustrie komt bovenop het uitgebreide sectorale voedselveiligheidsplan. Bedoeling is om zo snel mogelijk na de oogst gegevens te verzamelen en analyseresultaten ter beschikking te stellen aan de graanhandel en graanverbruikers.

Dankzij de medewerking van de leden van BFA (mengvoederfabrikanten), Synagra (graanhandelaars) en KVBM (maalderijen) werden er deze zomer in totaal 539 stalen verzameld en geanalyseerd. Behalve tarwe en gerst werden ook rogge, haver, triticale en spelt gescreend. De analyses worden uitgevoerd door geaccrediteerde en door het FAVV erkende labo’s. “Het aantal geanalyseerde stalen is, in vergelijking met de 353 stalen in 2017, aanzienlijk toegenomen”, zegt Yvan Dejaegher, directeur-generaal van BFA. Hij schat die inspanning naar waarde, zeker omdat er net voor de oogst – dankzij de uitzonderlijke droogte – al geruststellende berichten waren omtrent het risico op schimmelaantasting

Uit de resultaten blijkt dat in 79 procent van de stalen minstens één mycotoxine werd gedetecteerd. Van de resultaten van deoxynivalenol (DON) ligt 60 procent lager dan de detectielimiet van 250ppb. Voor zearalenon (ZEA) ligt 95 procent van de resultaten beneden de detectielimiet. De gehalten aan Aflatoxine B1, Fumonisine B1 en Fumonisine B2 liggen allen onder de detectielimiet. “De resultaten van de na-oogstanalyses bevestigen de resultaten van de voor-oogstanalyses en liggen in lijn met de resultaten van 2017”, merkt Dejaegher op. “Het is van belang om de eventuele toename van mycotoxines tijdens de bewaring goed in de gaten te houden.”

Bron: eigen verslaggeving

Beeld: Veldverkenners

Volg VILT ook via