nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

17.12.2018 Dikke fractie: boost voor organische stof!

Dikke fractie, dat ontstaat na scheiding van runder-of varkensdrijfmest, is een interessante bron van organische stof, maar vaak nog een nobele onbekende voor landbouwers. Het Haspengouwse Leaderproject 'Dikke fractie als boost voor organische stof' wil ervoor zorgen dat akkerbouwers de mogelijkheden en voordelen van bemesten met dikke fractie leren kennen. De partners binnen het project publiceren daarom een praktijkgids dikke fractie. In de praktijkgids wordt het volledige proces, van productie tot aanwending, overlopen. Interessante lectuur!

Dat het organische stofgehalte van de Vlaamse landbouwpercelen daalt, mag geen verrassing meer zijn. Om het koolstofgehalte op peil te houden, moet er elk jaar voldoende organisch materiaal worden aangevoerd, bijvoorbeeld uit dierlijke mest. “Ruim 24 procent van de akkerbouwers gebruikt minder dierlijke mest dan wettelijk toegelaten”, laat het Vlaams Coördinatiecentrum voor Mestverwerking (VCM) weten. “Vaak aangehaalde knelpunten zijn de variabele samenstelling van dierlijke mest, dat bijgevoegde analyses als onbetrouwbaar worden gepercipieerd en dat transport middenin het bemestingsseizoen moeilijk te regelen valt.”

Dikke fractie is een interessante bron van organische stof. Het effectieve organische koolstofgehalte (EOC) - de hoeveelheid koolstof die één jaar na toediening nog overblijft in de grond en dus bijdraagt aan de opbouw van organische stof in de bodem - is bij dikke fractie rundermest zelfs 34 procent hoger dan bij runderstalmest. Dikke fractie van varkensmest heeft dezelfde EOC-waarde als runderstalmest. “Bijkomend voordeel van dikke fractie is dat het gemakkelijker te transporteren is in vergelijking met drijfmest en dat het goedkoop kan worden opgeslagen”, aldus Annelies Gorissen van het Vlaams Coördinatiecentrum Mestverwerking (VCM).

Op dit moment wordt die dikke fractie meestal afgevoerd naar een compostereerinstallatie, droger of vergister, waarna het eindproduct voornamelijk wordt afgezet in Frankrijk. Op deze manier worden grote hoeveelheden koolstof uit Vlaanderen geëxporteerd. Het Haspengouwse Leaderproject 'Dikke fractie als boost voor organische stof' wil ervoor zorgen dat akkerbouwers de mogelijkheden en voordelen van bemesten met dikke fractie leren kennen. De praktijkgids die binnen het project ontwikkeld werd, gaat verder in op vragen als: waarom dikke fractie maken, hoe maak ik dikke fractie, hoe kan ik het afvoeren of opslaan en wat zijn de praktische zaken waar ik het best rekening mee hou?

“De praktijkgids is online beschikbaar”, klinkt het. “Daarnaast ontwikkelde VCM een handige rekentool zodat een melkveehouder kan berekenen of mestscheiding een oplossing kan zijn voor optimaal gebruik van de aanwezige mest op het bedrijf. Ook deze rekentool is kan je online raadplegen.”

Bron: eigen verslaggeving

Beeld: VCM

Volg VILT ook via